arrow left Terug

Gefeliciteerd met uw benoeming als Statenlid van Provincie Overijssel 2023 – 2027


U gaat een mooie, fascinerende en drukke periode in Overijssel tegemoet. Als Statenlid gaat u voor inwoners en ondernemers van uw provincie aan de slag. Veel onderwerpen die u in de komende jaren zal behandelen, hebben een provinciegrensoverstijgend karakter. In de regio wordt daarom al jaren samengewerkt door 4 provincies, 22 gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties aan opgaven op het gebied van arbeidsmarkt, economie, ruimte en mobiliteit.* Er liggen veel uitdagingen, maar ook kansen om gezamenlijk in de regio grote stappen te zetten.

Regio Zwolle stapt door
In 2023 werken wij met alle partners van Regio Zwolle toe naar een regionale samenwerkingsagenda voor 2024-2028. De agenda bundelt de verschillende opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en economie en arbeidsmarkt.

We zetten de goede samenwerking met de Staten de komende jaren graag met u voort. Samen met Provincie Overijssel en onze andere partners blijven we het voortouw nemen om te zorgen dat Regio Zwolle een regio blijft waar inwoners en ondernemers fijn kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Komende herfst gaan wij graag met u in gesprek over de regionale samenwerkingsagenda 2024-2028.

Wij ontmoeten u graag
Wilt u ondertussen alvast meer weten over de regionale samenwerking? Wij nodigen u graag uit voor een werkbezoek aan onze regio.

Voor vragen of het plannen van een gesprek of werkbezoek over de regionale samenwerking kunt u contact met ons opnemen via regiozwolle@zwolle.nl.

Veel succes en welkom in Regio Zwolle!

Met vriendelijke groet,

Namens het Regiobestuur Regio Zwolle

Peter Snijders
Voorzitter Regio Zwolle

 

*Daarnaast werken we opgavegericht samen met vier waterschappen, UWV werkbedrijf, Stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven, vakbonden, het Rijk en Europa.

De laatste nieuwtjes over de regionale samenwerking leest u:
In onze nieuwsbrief, op LinkedIn of Twitter.