arrow left Terug

Governance Verstedelijkingsstrategie


Hieronder leest u de governance van de Verstedelijkingsstrategie. In het kader van samenvoegen van de Verstedelijkingsstrategie en NOVI wordt de governance te zijner tijd geactualiseerd.