arrow left Terug

Programma Human Capital Agenda (HCA)


Algemeen
Mensen vormen de ruggengraat van Regio Zwolle. Om groeikansen voor de regio te benutten en uitdagingen aan te kunnen, zijn voldoende en geschikte werknemers nodig (beschikbaarheid), die beschikken over de vaardigheden en flexibiliteit om te kunnen omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt (wendbaarheid). Daarnaast is het van belang dat iedereen de kans krijgt om te participeren op de arbeidsmarkt (inclusiviteit).

We werken hierin samen met 20 van de 22 regiogemeenten, 4 provincies, het Rijk, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, SBB en UWV aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door te investeren in mensen.

Wat gaan we in 2022 doen?
Voor 2022 is het doel de sectorale aanpak door te ontwikkelen en een stap verder te brengen: het omzetten van ideeën in concrete acties die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de HCA. Daarnaast zetten we in op het Ontwikkelfonds Regio Zwolle, het KOERS programma en de Upgrade jezelf en Groei Vooruit-campagnes.

Upgrade jezelf voor werkgevers
In Regio Zwolle werken we aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig. Tegelijk lopen we tegen grenzen aan. Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade jezelf in het leven geroepen.

Upgrade jezelf’ investeert in werkgevers en werknemers. Naast inspirerende verhalen & podcasts, handige tools en een netwerk van specialisten zoals hr specialisten en loopbaancoaches, is er een financieel steuntje in de rug. Dat geld is voor vakgerelateerd bijscholing en opleiding, oftewel voor het upgraden van mensen. Kijk voor meer informatie op www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Voor werknemers, werkzoekenden en ZZP-ers
Droom jij van een nieuwe uitdaging, zoals een nieuw beroep of een andere functie? Zet de stap nu. Samen met de gratis loopbaanadviseur van Groei Vooruit ontdek jij wat je wil én krijg je hulp om de volgende stap écht te zetten. Weet je al wat je wil? en heb je een opleiding nodig voor jouw nieuwe uitdaging? Dan kijken wij samen met jou naar de financieringsmogeljkheden. Meer informatie vind je op groeivooruit.nl.