arrow left Terug

Programma Human Capital Agenda (HCA)


Algemeen
Mensen vormen de ruggengraat van Regio Zwolle. Om groeikansen voor de regio te benutten en uitdagingen aan te kunnen, zijn voldoende en geschikte werknemers nodig (beschikbaarheid), die beschikken over de vaardigheden en flexibiliteit om te kunnen omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt (wendbaarheid). Daarnaast is het van belang dat iedereen de kans krijgt om te participeren op de arbeidsmarkt (inclusiviteit).

We werken hierin samen met 20 van de 22 regiogemeenten, 4 provincies en het Rijk aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door te investeren in mensen. Daarbij wordt vanuit Human Capital Agenda (HCA) aandacht besteed aan:

  1. Ondernemers beter laten ondernemen.
  2. Inwoners van Regio Zwolle een beter uitzicht te geven op werk (werkgarantie) en talentontwikkeling (leven lang ontwikkelen).
  3. Het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te monitoren.

Wat gaan we in 2021 doen?
Voor 2021 is het doel de sectorale aanpak door te ontwikkelen en een stap verder te brengen: het omzetten van ideeën in concrete acties die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de HCA. Daarnaast zetten we in op het Ontwikkelfonds Regio Zwolle, het KOERS programma en de Upgrade jezelf-campagne.

Campagne Upgrade Jezelf
In Regio Zwolle werken we aan een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig. Tegelijk lopen we tegen grenzen aan. Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 20 van de 22 samenwerkende gemeenten van Regio Zwolle, ontstaan vanuit de Human Capital Agenda voor een periode van vijf jaar.

In aanmerking komen voor een opleiding of training via Upgrade jezelf
Ondernemer? Medewerker? Alle informatie het gebied van opleiding, training hebben we voor u op een rij gezet. Kijk op de website van upgradejezelf.