arrow left Terug

Interview Martin Hemmink, CEO Hanzestrohm in Zwolle


‘Regio Zwolle biedt bedrijven volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen’

(Tekst en fotografie Theo Smits)

In 2021 is het 70 jaar geleden dat familiebedrijf Hanzestrohm in Zwolle werd opgericht. Na al die tijd ziet deze ‘parel van de regio’ geen enkele reden om zich elders te vestigen. CEO Martin Hemmink is niet alleen trots op de Regio Zwolle, hij realiseert zich bovendien hoe belangrijk de wisselwerking is tussen zijn bedrijf en het lokale ecosysteem. “Hanzestrohm wil glans geven aan de gemeenschap waarin ze is gevestigd. Dat lukt ons mede omdat deze regio een goede (digitale) infrastructuur biedt. Over een aangenaam leef-, woon- en werkklimaat beschikt. Én diverse vormen van samenwerking initieert en faciliteert.”

“Het was het jaar 1951 toen mijn vader voor zichzelf begon en Hemmink oprichtte”, aldus Martin Hemmink, sinds 1988 directeur-grootaandeelhouder binnen Hanzestrohm. ‘Op dat moment was mijn vader 25 jaar oud en wat we nu een start-up noemen. In het kort kwam het erop neer dat hij als agent van een leverancier in elektrotechnische producten artikelen mocht gaan verkopen aan diverse installateurs in Zwolle. Was de rekening voor de aangeschafte producten door de afnemer betaald, dan kreeg mijn vader een commissie van enkele procenten. De zaken gingen dermate goed, dat hij in 1970 van de Assendorperstraat kon verhuizen naar een prachtig pand aan de Ampèrestraat in Zwolle. Weer vijftig jaar later hebben we onlangs onze naam van Hemmink Groep in Hanzestrohm veranderd én ons nieuwe kantoor aan de Popovstraat geopend.’

‘Regio Zwolle biedt bedrijven volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen’

“Het was het jaar 1951 toen mijn vader voor zichzelf begon en Hemmink oprichtte”, aldus Martin Hemmink, sinds 1988 directeur-grootaandeelhouder binnen Hanzestrohm. ‘Op dat moment was mijn vader 25 jaar oud en wat we nu een start-up noemen. In het kort kwam het erop neer dat hij als agent van een leverancier in elektrotechnische producten artikelen mocht gaan verkopen aan diverse installateurs in Zwolle. Was de rekening voor de aangeschafte producten door de afnemer betaald, dan kreeg mijn vader een commissie van enkele procenten. De zaken gingen dermate goed, dat hij in 1970 van de Assendorperstraat kon verhuizen naar een prachtig pand aan de Ampèrestraat in Zwolle. Weer vijftig jaar later hebben we onlangs onze naam van Hemmink Groep in Hanzestrohm veranderd én ons nieuwe kantoor aan de Popovstraat geopend.’

Van agenturenhandel naar importeur en distributeur
“Hanzestrohm bestaat uit de bedrijven Hemmink, KWx en Kairos. Samen leveren deze ondernemingen elektrotechnische oplossingen voor de bouw, industrie en infrastructuur. Waar mijn vader vroeger een zogeheten agenturenhandel had, is onze rol in de loop der jaren veranderd in importeur en distributeur in hetzelfde werkveld. We hebben honderdveertig medewerkers in dienst, en we zijn ook gevestigd in Alpen aan den Rijn, Oud-Beijerland, Vorden en Kontich in België. Ons hoofdkantoor staat nog steeds, of moet ik zeggen opnieuw, in Zwolle. We hebben deze keuze heel bewust gemaakt. Na 69 jaar voelen we ons meer dan ooit verankerd in en verbonden met Regio Zwolle. Dat geef je niet zomaar op.”

De kracht van het lokale ecosysteem
“Wat vanzelfsprekend heeft meegespeeld in onze keuze om te blijven, is de toegevoegde waarde van dit lokale ecosysteem. De stad Zwolle ligt allereerst bij een prachtig verkeersknooppunt, waardoor we in directe verbinding staan met alle windrichtingen. We zijn goed bereikbaar per (water)weg en spoor, waardoor de regio een belangrijke “gateway-functie” vervult. En ook onze digitale infrastructuur is steengoed. Voor veel bedrijven zijn dit de eerste vereisten om zich op een bepaalde locatie te vestigen.”

Een aangenaam leef-, woon- en werkklimaat
“Daarnaast geldt voor Hanzestrohm dat onze medewerkers ons belangrijkste kapitaal vormen. Het maakt het een stuk eenvoudiger om hoogopgeleide potentials aan te trekken en vast te houden als de regio over een aangenaam leef-, woon- en werkklimaat beschikt. Wat dat betreft bruist deze regio. Er zijn kwalitatief goede woningen. De voorzieningen op het gebied van ziekenhuizen, scholen, horeca, musea, sportclubs en bioscopen maken de stad Zwolle en de regio super aantrekkelijk. En wat recreatie betreft ben je binnen tien minuten buiten de stad en in het bos. Al deze aspecten maken de regio aantrekkelijk voor onze medewerkers en hun gezinnen.”

Volop netwerken
“Onbekend maakt onbemind, dat geldt ook voor Hanzestrohm. Vandaar dat we ervoor zorgen dat we als bedrijf goed zichtbaar zijn in de voor ons relevante businessnetwerken. In ons geval heb ik het dan bijvoorbeeld over PEC Zwolle, de Ronald McDonald Breakfast Club, maar ook de netwerken rondom VNO-NCW en het mkb. Omdat Regio Zwolle tientallen van dergelijke netwerken herbergt, wordt het voor een onderneming een stuk eenvoudiger om verbindingen te leggen en nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen. Op dit moment is Hanzestrohm bijvoorbeeld met diverse bedrijven in gesprek om te kijken hoe we ervaringsuitwisselingen kunnen organiseren, zodat we jonge mensen kunnen verleiden om zich in deze regio te vestigen.”

Diverse samenwerkingsverbanden
“Ook op het gebied van samenwerking geeft de regio zelf trouwens regelmatig het goede voorbeeld. Zo werken 22 gemeenten en 4 provincies onder de noemer Regio Zwolle in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke ondernemingen aan de regionale opgaven op het gebied van bereikbaarheid, economie, energie, de human capital agenda en de leefomgeving. Het innovatiedistrict Spoorzone is een ander mooi voorbeeld, net als de manier waarop de havens in de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel samen naar buiten treden onder de naam Port of Zwolle. Het mooie is dat een dergelijke samenwerkingen voor een katalyserende werking zorgen. Als Regio Zwolle versterken we elkaar, wat vroeg of laat in successen resulteert én simpelweg voor business zorgt. Daar mogen we allemaal best een beetje trots op zijn.”