arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Bestuurlijk Regionaal Kernteam


Het kernteam wordt gevormd door de burgemeesters van de 20 deelnemende gemeenten met als agenda lid de gedeputeerden vanuit de 4 provincies (Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe).
Voorzitter is de burgemeester van Zwolle.
Het Regionaal kernteam vormt de basis voor de bestuurlijke samenwerking en de borging van continuïteit. Agendeert zo nodig nieuwe relevante thema’s. Stuurt strategisch ten aanzien van de betrokkenheid van lokale en provinciale overheden, stimuleert en verbindt daarin en kan op basis hiervan opdrachten of verzoeken formuleren, draagt zorg voor externe financiering door provincies.
Het kernteam heeft in 2016 vier keer vergaderd over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Marketing en communicatieplan Regio Zwolle
  • Kennispoort Regio Zwolle
  • Lobby- en netwerkactiviteiten
  • Samenwerking provincies
  • Woonmarktregio Zwolle
  • Bewust verlichten
  • Proeftuin Regio Zwolle
  • Bovenlokale infastructuur
  • Verbreding werkagenda