arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Bijeenkomst Omgevingswet


Er was grote belangstelling voor de Bijeenkomst over de Omgevingswet. Meer dan 80 deelnemers van gemeenten, provincies, waterschap, RUD en Rijkswaterstaat kwamen op 14 april naar de Bijeenkomst over de Omgevingstwet in Zwolle. De medewerkers van deze organisaties leerden elkaar kennen en konden kennis met elkaar delen.
 

Grote opgave

In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. Deze stelselwijziging voor het gehele fysieke domein is een grote opgave. Elke gemeente, provincie, waterschap of RUD binnen de Regio Zwolle is er al mee bezig, of zal dit binnenkort zijn. De ene gemeente focust zich daarbij op het werken met de nieuwe instrumenten (omgevingsvisie of- plan), de ander is vooral bezig om de implementatie binnen de organisatie op de agenda te krijgen.

Programma

Sarah Ros (programmamanager implementatiewet Omgevingswet gemeente Haarlem en tevens programmamanager Omgevingswet G32) en Saskia Engbers (strateeg ruimte gemeente Zwolle) namen de deelnemers mee in vragen als: "Wat zijn de hoofdlijnen van de Omgevingswet en wat is er nodig om de implementatie van deze wet tot een succes te maken? Hoe krijg ik de juiste aandacht van mijn wethouder en de raad voor deze wet? Wat is een impactanalyse? Welke doelen beoogt de wet en hoe past dit in deze tijd met nieuwe opgaven en manieren van werken?"

In de interactieve workshops lag de focus op de implementatie van de wet en het delen van de praktische voorbeelden die er binnen en buiten de Regio Zwolle zijn:

Omgevingsplan Buitengebied Rijssen-Holten

Wietske Weis (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening) en Kees van Bart (jurist omgevingsrecht) namen de deelnemers mee in het experiment van de gemeente om te komen tot een Omgevingsplan voor het buitengebied. Rijssen-Holten wil zich aan de hand van een experiment voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De doelstelling van de gemeente is om diverse beleidsregels te integreren in het "verbrede bestemmingsplan" (oftewel omgevingsplan). Hierbij wil de gemeente de informatie object/perceelgericht ontsluiten. Waar loopt men tegenaan in het proces? Hoe ziet een object/perceel gericht omgevingsplan er concreet uit?  Hoe biedt je meer ruimte aan ontwikkelingen? Door met deze, en vele andere vragen, bezig te zijn wordt praktisch invulling gegeven aan hoe men zich nu al kan voorbereiden op de komst van het omgevingsplan.

Uitleg en impact van de wet

Patries van den Broek, jurist omgevingsrecht van de gemeente Zwolle, nam de deelnemers mee op de zoektocht van de gemeente Zwolle naar de impact van de wet. Samen met de deelnemers probeerde ze concreter te krijgen hoe de wet in elkaar zit en wat dat dan betekent voor de praktijk. Welke instrumenten staan ons ter beschikking? Hoe verhouden die instrumenten zich tot elkaar? Wat betekent dat voor de praktijk? Welke acties moeten wij ondernemen om klaar te zijn voor deze wet?

Sessie Ontslakken

Sybren Koopmanbs (Kampen) is beleidsontwikkelaar Ruimtelijke Ordening én lid van het ontslakteam van de gemeente Kampen. Hij nam de deelnemers mee in het (deels ludieke) ontslakproces van de gemeente in het afgelopen jaar.
Ondersteund door het ontslakteam van Friso De Zeeuw heeft dit voor Kampen goed gewerkt. Het resultaat is een duidelijk beeld van het beleid en de regels die meegenomen moeten worden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan onder de Omgevingswet. Daarmee vormt dit proces een mooie opmaat naar de Omgevingswet, en daarmee een praktisch voorbeeld wat je nu al kunt doen.

Participatie en communicatie

Suzanne Annot, strategisch beleidsmedewerker gemeente Hattem,  nam de deelnemers mee in het verhaal van de gemeente Hattem. Hoe neem je betrokken partijen mee op een vernieuwende manier en hoe communiceer je?