arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Maak Verschil


De Regio Zwolle heeft een mooie vermelding gekregen in de rapport van de Studiegroep Openbaar bestuur. In dit rapport is in opdracht van het kabinet onderzocht of Nederland economische groei laat liggen omdat de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur niet optimaal georganiseerd is.

Maak Verschil. Krachtig inspelen op sociaal-economische opgaven.