arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Ontwikkelingen Bereikbaarheid


In 2016 heeft een groep betrokken burgemeesters het initiatief genomen om het thema bereikbaarheid weer op de agenda van de Regio Zwolle te zetten. Met het rapport ‘Wegen naar de toekomst – op weg naar een bereikbare Regio Zwolle - is de aanzet gegeven om alle knelpunten in onze regio in beeld te brengen. Peter Snijders (burg. Hardenberg) is aangewezen als bestuurlijk trekker voor de regio. Op de valreep zijn er in 2016 overigens nog mooie successen geboekt voor de N35 en de N50.

De derde prioriteit, dichtslibben A28, zal in 2017 op de agenda komen nadat het Rijk de Nationale Markt en Capaciteiten Analyse (NMCA) heeft afgerond.

Er zijn afspraken gemaakt om dit thema als regio de komende jaren op te pakken zowel ambtelijk als bestuurlijk. Er is met alle provincies en de economic board overleg geweest voor effectieve samenwerking.

https://regiozwolle.info/2016/11/15/regio-wil-meebetalen-aan-veiligere-n50-bij-kampen/

https://regiozwolle.info/2016/10/17/niets-doen-aan-het-dichtslibben-van-ons-wegennet-is-geen-optie/