arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Port of Zwolle


Na de oprichting in 2015 is port of Zwolle voortvarend van start gegaan. In februari is de havenvisie 2030 gepresenteerd. Hierin geeft Port of Zwolle haar verwachtingen voor de toekomst. Om de gestelde verwachtingen na te kunnen komen is een businessplan geschreven. Hierin staan de activiteiten voor de korte en lange termijn beschreven.

Het eerste jaar is veel energie gestoken in de naamsbekendheid van Port of Zwolle. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van lokale, regionale en landelijke pers. Port of Zwolle was prominent aanwezig op Koningsdag wat de bekendheid van Port of Zwolle erg vergroot heeft. Dit laat zich zien in de aanwezigheid van Port of Zwolle in programma’s als Ondernemend Nederland en Lifestyle Experience. Ter ondersteuning is een bedrijfsfilm te zien die te vinden is via www.portofzwolle.nl. Met verschillende partijen zowel binnen als buiten de regio Zwolle zijn de banden aangehaald cq versterkt waar de bedrijven uit de regio van kunnen profiteren.

Tevens is veel energie gestoken in de lobby voor Kornwerderzand. Dit sluizencomplex in de afsluitdijk is belangrijk voor de bereikbaarheid van deze regio. Om deze reden hebben we samen met onze partners met succes getracht deze op de politieke agenda in Den Haag te krijgen.  Hiermee houden we regio voor de langere termijn bereikbaar over water.