arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Proeftuin Regio Zwolle


Samen met de provincie Overijssel heeft de Regio Zwolle een landelijke pitch gedaan om als proeftuin te dienen naar aanleiding van het bovenstaande rapport. Vanaf de zomer van 2016 onderzoekt de regio samen met het Rijk, IPO en VNG hoe de regionaal-economische samenwerking versterkt kan worden. In de Regio Zwolle staat daarbij de vraag centraal:

Hoe kan de regio haar lichte en flexibele vorm van samenwerken behouden en tegelijkertijd meer slagkracht (bestuurlijke, financieel, organisatorisch) creeeren.

Samen met regionale vertegenwoordigers van ondernemers en onderwijs is daarbij gekozen voor de volgende onderzoeksgebieden: human capital, ruimtelijke regionale agendavorming en effectief regionaal samenwerken. De uitkomsten zullen in maart 2017 worden gepresenteerd en samen met de resultaten van de 5 andere landelijke proeftuinen worden meegenomen in een advies aan het volgende kabinet. Lees ook over dit onderwerp via onderstaande links.

Lees ook in de verschillende verslagen van proeftuin-bijeenkomsten :

Verslag bijeenkomst Human Capital

Verslag gesprek secretarissen

Verslag Verkenning ruimtelijk regionale agenda

Verslag Bijeenkomst Griffiers

Lees ook:

https://regiozwolle.info/2016/09/15/alleen-ga-je-sneller-maar-samen-kom-je-verder/

https://regiozwolle.info/2016/06/30/regio-zwolle-maakt-verschil-met-proeftuin-openbaar-bestuur/