arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Regio Zwolle in Global Parliament of Mayors


Aat de Jonge (Burgemeester Dronten) namens Regio Zwolle in Global Parliament of Mayors

Van 9 tot en met 11 September 2016 vond in Den Haag de oprichting plaats van het Global Parliament of Mayors (GPM). De oprichting was opengesteld voor burgemeesters van steden met meer dan 250.000 inwoners, dan wel vertegenwoordigers van stedelijke regio's. In die rol heeft Aat de Jonge (burgemeester Dronten) de Regio Zwolle vertegenwoordigd.

Doen is het nieuwe denken

De Regio Zwolle was de eerste en enige regio die hier participeerde. Aat de Jonge zegt hierover: “Ik heb in deelsessies kunnen benadrukken dat stad en omgeving elkaar nodig hebben. De Regio Zwolle kan vooral op het terrein van agro food internationaal van ( meer) betekenis zijn. De pragmatische, niet partijpolitieke aanpak van het GPM stemt erg overeen met die van de regio: Doen is het nieuwe denken. Geen grenzen, oplossingsgericht en bereidheid tot experimenteren (pionieren) en de wil tot samenwerken zijn herkenbare karakteristieken. De Regio Zwolle moet niet een verzameling van gemeenten, plaatsen willen zijn, maar een bundeling van bewegingen”.

Internationale oriëntatie

De Regio Zwolle zoekt ook een internationale orientatie. “Actieve participatie in het GPM is daarom nuttig en inspirerend. Dit laatste vooral omdat het gaat om een nieuw initiatief dat is gericht op vitalisering van de ( globale ) democratie. In navolging daarvan zou de Regio Zwolle een rol kunnen spelen in de vernieuwing van de lokale/regionale democratie. De aanwijzing als bestuurlijke proeftuin stelt de regio voor een nieuwe uitdaging. In die zin tonen de regio en het GPM veel verwantschap: vernieuwend besturen, doen!”, aldus Aat de Jonge.

Initiatief GPM

GPM is een initiatief van dr. Benjamin Barber, schrijver van het boek ‘If mayors ruled the world (2013)’, gepromoveerd aan Harvard, politicoloog en adviseur van diverse regeringsleiders geweest.

Barber stelt dat steden een belangrijke rol spelen in de wereld. Zeventig procent van de wereldbevolking woont in steden of stedelijke regio's. Samen zorgen zij voor 80 % van de wereldeconomie. De oplossing van de grote wereldomvattende vraagstukken zal veelal op lokaal, op stedelijk niveau moeten worden geïmplementeerd. Burgemeesters kunnen bij uitstek een rol spelen bij het vinden van de juiste oplossingen omdat zij onpartijdig, oplossingsgericht en pragmatisch zijn ingesteld. Daarnaast blijkt telkens weer uit onderzoek dat het vertrouwen van burgers in de overheid of de politiek gering is. De burgemeester geniet binnen het openbaar bestuur de meeste bekendheid en het meest vertrouwen.

Bijeenkomst GPM

Ongeveer 75 burgemeesters waren aanwezig, daarnaast veel vertegenwoordigers van steden, NGO's, wetenschappers, ambassadeurs en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De meeste burgemeesters kwamen uit Europa, maar ook het midden oosten, Afrika en Azië waren vertegenwoordigd met bijvoorbeeld Aman, Entebbe, Kaapstad en Seoul en Delhi. Vertegenwoordigers van organisaties van gemeenten uit Turkije en van burgemeesters uit de Verenigde Staten namen ook deel. Grote afwezigen waren burgemeesters uit Rusland en China. In plenaire en deelsessies is uitvoerig gesproken over voornamelijk twee thema's: migratie en klimaatverandering.