arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Sociale Innovatie


De ontwikkeling van sociale innovatie binnen de Regio Zwolle heeft in 2016 in het teken gestaan van de next step.

Daar waar we in de periode daarvoor op zoek zijn gegaan naar de inhoudelijke betekenis van sociale innovatie, hebben we in 2016 de focus verlegd naar de betekenis die sociale innovatie heeft voor ons bestuurlijk handelen. Innovatie gaat niet alleen over inhoud, maar ook over onszelf. Wat vraagt sociaal innoveren van onze bestuurlijke en ambtelijke competenties, hoe betrekken we daarbij de politiek op een goede wijze en op welke wijze kunnen we leren van elkaar en van onze verbondenheid binnen de regio Zwolle.

In september hebben wij een bestuurlijke oploop georganiseerd waarin we, op een inspirerende wijze, mede dankzij de begeleiding door pentascope en Ellla, ingegaan zijn op de betekenis van sociale innovatie voor ons eigen handelen.

In intervisie achtige setting en aan de hand van een casus uit Balkbrug (de bruggenbouwers) en

Een casus uit Raalte ( bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing) hebben we een verkenning gedaan. Belangrijkste doel van de avond was echter ook om te bezien of deze manier van werken een toegevoegde waarde zou kunnen leveren binnen de agenda van de regio Zwolle op het terrein van sociale innovatie.

De conclusie van de aanwezigen daarop was een volmondig ja.
Lees verder in het verslag

In december hebben wij onze bevindingen aan de regiegroep teruggelegd en gevraagd om deze aanpak in 2017 voort te zetten. De regiegroep heeft deze vraag met ja beantwoord en een aantal tips en suggesties meegegeven.

In 2017 zullen we twee vervolgbijeenkomsten organiseren zoals de bijeenkomst van 21 september is verlopen. Daarnaast zullen we nadenken over een verdere verbinding van het begrip sociale innovatie binnen de Regio Zwolle.

René de Vent

Astrid Schulting