arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Start Regiegroep


In 2016 is voor het eerst gewerkt met de zogenaamde Regiegroep die wordt gevormd door de partners van de samenwerking uit de vier O’s. Deze Regiegroep bestaat uit:

  • Twee burgemeesters (voorzitter Regionaal Kernteam, tevens burgemeester Zwolle) en 1 burgemeester uit de regio bij voorkeur niet Overijssel ,
  • de voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle,
  • 1 lid van het portefeuillehouderoverleg Economie,
  • 1 gedeputeerde namens de 4 provincies (agenda lid)
  • 1 coördinerend gemeentesecretaris uit de regio.

De Regiegroep bewaakt vooral de grote lijnen van de regionale samenwerking, stelt de begroting op en legt verantwoording af. De regiegroep is in 2016 4 maal bijeen geweest