arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Werkbedrijf Regio Zwolle


‘Zonder werkgevers geen werk.’ Immers, om de doelstelling van 1000 extra banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen realiseren, konden we niet zonder het enthousiasme en de betrokkenheid van werkgevers in de regio.

Werkgeversbenadering stond daarom hoog op onze agenda en door intensief met gemeenten, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen campagne te voeren hebben we in 2016 honderden werkgevers kunnen informeren, o.a. over nut en noodzaak van het Regionaal Sociaal Akkoord, de Participatiewet, banenafspraak en inclusief ondernemen. In grote en kleinere bijeenkomsten werden werkgevers voorgelicht over hoe zij op een voor hen zo eenvoudig mogelijke manier mensen een werkplek kunnen bieden. Bevlogen ondernemers fungeerden als ambassadeur en ‘doelgroepers’ vertelden over hun nieuwe baan, waarin ze zich net zo gewaardeerd voelden als hun collega’s.

Werkbedrijf Regio Zwolle kan terugkijken op een dynamisch en succesvol jaar, waarin regiobreed tal van activiteiten zijn georganiseerd. Een overzicht.

Maart

Onder de titel ‘Hoe geeft u invulling aan de banenafspraak’ hebben UWV - als partner in Werkbedrijf Regio Zwolle - en Team Inclusief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een bijeenkomst georganiseerd. Zo’n 30 HRM-professionals uit de publieke sector waren aanwezig en kregen antwoord op vragen als ‘Hoe hebben collega-organisaties invulling aan de banenafspraak gegeven? Welke functies zijn er al gecreëerd voor medewerkers met een arbeidsbeperking? Wat voor soort kandidaten staan in het doelgroepregister?’ Daarnaast was er ruimte om kennis, expertise en mooie voorbeelden uit te wisselen en cases te bespreken.

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/best-practice/je-moet-het-willen-aangaan-gewoon-doen/

 

April - Uitreiking eerste schildjes ‘Daar werken we aan’

Wethouder Roelof Pieter Koning van gemeente Meppel: “Met de uitreiking van dit schildje zetten we Csg Dingstede in het zonnetje voor hun inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Een waardering voor hen en een aanmoediging voor andere organisaties en ondernemers om ook in actie te komen”. Ook in Westerveld werden schildjes uitgereikt. Over de ondernemers Abe Brouwer (Albert Heijn Havelte), René Brouwer (Albert Heijn Dwingeloo) en Doede Simonides (Coop Vledder) zei wethouder Klaas Smidt: “De uitreiking van het schildje is onze waardering voor de inzet van deze ondernemers. Zij bieden werkzoekenden, die moeite hebben om een baan te vinden, een kans binnen hun bedrijf. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor andere ondernemers in Westerveld.”

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/csg-dingstede-ontvangt-eerste-schildje-daar-werken-we-aan/

https://daarwerkenweaan.nl/nieuws/wethouder-smidt-reikt-schildjes-daar-werken-we-aan-uit/

 

April/mei - Werkgeverscampagne ‘Voor iedereen een baan, daar werken we aan!

Alle partners in Werkbedrijf Regio Zwolle zochten werkgevers in de regio op, om hen te informeren over en enthousiasmeren voor een inclusieve arbeidsmarkt. Met een campagnebus toerden ze door de regio. De bus deed ook dienst als pop-up werkgeversloket waarin samen met ondernemers werd bekeken waar kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt lagen.

Regio Zwolle

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/professionals-in-regio-zwolle-pakken-gezamenlijk-de-bus/

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/werkgeverscampagne-op-volle-sterkte-en-op-volle-toeren/

Westerveld

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/je-kost-de-klant-een-euro-per-minuut/

Oldebroek

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/samen-werken-samen-verantwoordelijk/

Meppel

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/campagnebus-daar-werken-we-aan-in-meppel/

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/meppeler-ondernemers-enthousiast-over-werkgeverscampagne/

Ommen-Hardenberg

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/mogelijkheden-zijn-er-als-we-ze-maar-willen-zien/

Zwolle

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/missiewerk-in-de-marslanden/

Hattem

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/denk-niet-in-hokjes-maar-in-kansen/

Kampen

https://daarwerkenweaan.nl/nieuws/geslaagde-ondernemersavond-in-kampen/

Steenwijk

https://daarwerkenweaan.nl/nieuws/langdurig-werklozen-met-bustour-langs-bedrijven-in-regio-steenwijk/

 

Juni - 9-6@work: jongerenevent nieuwe stijl

Een aansprekende plek, livemuziek en een 3FM-dj als ‘Master of Ceremony’: drie ingrediënten om jongeren met een uitkering en/of zonder startkwalificatie voor een informatiemiddag te motiveren. Poppodium Hedon in Zwolle opende de deuren voor 9-6@work, een jongerenevent georganiseerd in samenwerking met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt uitval scholieren). Standhouders en organisatie spraken van een geslaagde opzet, met leerpunten voor een volgende keer.

https://daarwerkenweaan.nl/nieuws/9-6work-jongerenevent-nieuwe-stijl/

 

Elk kwartaal - Ongedwongen Carrousel Banenafspraak voorziet in behoefte

Aansluitend op de training ‘ Succesvol naar werk’ wordt met ingang van 2016 elk kwartaal de Carrousel Banenafspraak (voorheen Wajong Carrousel) georganiseerd. Op 23 juni werd de 2e editie van deze bijeenkomst in Zwolle gehouden; een impressie.

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/2e-wajong-carrousel-in-ongedwongen-sfeer/

 

September - Kick off project P-Direkt P-Direkt is een zelfstandige organisatie die de personeelsdossiers van 120.000 rijksambtenaren beheert. Bij de Zwolse vestiging is een proef gestart waarbij de dossiers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Belastingdienst worden ‘geschoond’. 45 tot 60 werkzoekenden uit het doelgroepregister gaan aan de slag in dit grote digitaliserings- en archiveringsproject.

https://daarwerkenweaan.nl/successen/rijk-biedt-tientallen-mensen-uit-doelgroep-baanperspectief-in-zwolle/

 

September/november - Werkgeverscampagne ‘Voor iedereen een baan, daar werken we aan! In het najaar werd de focus meer gelegd op het bereiken van publieke werkgevers, zodat ook zij aan de slag konden gaan met het creëren van garantie- en leerwerkbanen. Tegelijkertijd werd in drie subregio’s campagne gevoerd met o.a. netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Regio Zwolle

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/wat-is-er-nodig-om-voor-goud-te-gaan/

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/najaarsoffensief-brengt-honderden-werkgevers-en-werkzoekenden-op-de-been/

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/regionale-werkdag-2016-van-wajong-carroussel-tot-brancheswitch/

Subregio H2O

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/sociaal-ondernemen-vraagt-om-anders-kijken/

Subregio Steenwijkerland

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/denken-vanuit-de-mogelijkheden-van-mensen/

https://daarwerkenweaan.nl/nieuws/gemeente-meppel-zet-ondernemers-in-the-spotlight/

Subregio Zwolle

https://daarwerkenweaan.nl/professionals/nieuws/invulling-van-de-banenafspraak-niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-kan/

 

In 2017 staan we voor het realiseren van een werkelijk eenduidige regionale werkgeversdienstverlening, een proces waarbij werkgevers nauw worden betrokken.