arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Bestuurlijke Samenwerking – Werkplan Economie


In 2016 stond de Regio Zwolle opnieuw in de top drie van best presterende economische regio’s.
De uitvoering van het Werkplan Economie 2015-2020 is inmiddels in volle gang. Op het thema Innovatie werden goede resultaten behaald. Lees verder

Logistiek

Het gemeentelijk cluster Logistiek, bestaande uit de gemeenten Meppel, Kampen en Zwolle is inmiddels vijf jaar onderweg. Het cluster werkt samen met ondernemers, onder meer via een eigen ondernemersteam Zwolle-Kampen-Meppel en door afstemming met de Strategische Logistieke Alliantie Overijssel (SLA) en het Logistiek Expertise Centrum (LEC). Het onderwijs is betrokken via de HBO’s Saxion en Windesheim. Verbindingen met andere overheden zijn er zowel op provinciaal, nationaal als Europees niveau.

Doelstelling van het cluster is om tot de top vijf van logistieke knooppunten van Nederland te behoren. De oprichting van het gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle [link portofzwolle.nl] was een eerste mijlpaal. In 2016 werkten de drie gemeenten aan twee verkenningen, namelijk een onderzoek naar de uitbreiding van het havengebied en de realisatie van een spoorterminal. Het cluster participeert ook in de lobby voor de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.

Vrijetijdseconomie

Het cluster Vrijetijdseconomie bestaat uit veertien samenwerkende gemeenten. Onder leiding van clustertrekker gemeente Ommen is in 2016 een onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de groeikansen onderzocht van de recreatieve sector door meer gasten uit Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen (Duitsland) en België te ontvangen. Eind 2016 is opdracht gegeven aan de vier destinatiemarketingorganisaties die in de Regio Zwolle actief zijn om met een concreet voorstel te komen over hoe de groeikansen verzilverd kunnen worden.

Internationalisering

Het thema Internationalisering kreeg duidelijk vorm. Via TradeLab en Business Scans en vooral door International Business Coachingstrajecten. 2016 was ook het jaar waarin partners over eigen muren stapten om gezamenlijk werk te maken van Menselijk Kapitaal.