arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Lobby en Netwerken – Open Days Brussel


Werkbezoek Regiodelegatie aan Brussel

Dinsdag 11 oktober vertrok in alle vroegte een delegatie van de Regio Zwolle naar Brussel om gedurende twee dagen deel te nemen aan de European Week of Regions and Cities. Dit grote netwerkevent, bij velen beter bekend onder de naam Open Days, wordt sinds 2003 ieder najaar georganiseerd door het Europese DG Regio’s en het Comité van de Regio’s. In Brussel heeft onze regiodelegatie samen opgetrokken met een delegatie van de regio Noord Veluwe

Te laat door file A-28

Ondanks het vroege vertrek kwam het gezelschap te laat voor het eerste programmaonderdeel in Brussel aan. De reden was een file op de A28 tussen Nijkerk en het knooppunt Lunetten bij Utrecht. Heel toepasselijk ging het eerste programmaonderdeel juist over infrastructuur in Oost-Nederland en in het bijzonder … de A-28. In aanwezigheid van de gedeputeerden Bert Boerman van Overijssel en Conny Bieze van Gelderland vertelden wethouder Gert van den Berg van Nunspeet en Arthur Reijnders, programmamanager van het LEC Regio Zwolle over het belang van de A-28 voor aanliggende gemeenten, de regio en het bedrijfsleven. Peter Snijders, burgemeester van Hardenberg plaatste de problematiek van de A-28 in een breder Oost-Nederlands perspectief. In zijn slotwoord benadrukte burgemeester Meijer het belang om bij de verdere aanpak van de A28 goed samen te werken met het regionale bedrijfsleven en de betrokken provincies, ons eigen huiswerk goed op orde te hebben en ons vervolgens vooral te richten op het nieuwe kabinet.

Workshops

Dinsdagmiddag hebben verschillende bestuurders deelgenomen aan de diverse workshops die door “Brussel” werden aangeboden. Vervolgens werd het Oost-event bezocht dat door de provincies Overijssel en Gelderland was georganiseerd. De dag werd afgesloten met een diner dat samen met de Regio Twente was georganiseerd en dat in het teken stond van het thema innovatie. De heer Frans van Vught, adviseur van de Europese Commissie presenteerde de aanwezigen de hoofdlijnen van de eerder die middag in Brussel gepresenteerde innovatieprofiel Oost-Nederland.

Ontbijtbijeenkomst

De volgende ochtend werd begonnen met een ontbijt waarbij het thema Nederlands – Duitse samenwerking centraal stond. Mevrouw Ingrid Groenewegen, de net sinds enkele maanden begonnen Deutschlandbeauftragte van de provincie Overijssel in Düsseldorf, nam de aanwezigen mee in de kansen en bedreigingen voor samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven met Duitse partners. Na afloop ontstond een levendige discussie. Vervolgens werden later op de ochtend nog weer verschillende workshops bezocht. Om half twee stond de bus gereed voor de terugweg. Om het risico op files voor te blijven, werd de lunch in de bus genuttigd. Al met al keerden de delegatieleden woensdagavond rond half zes met een goed gevoel weer terug in Zwolle.