arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Ondernemerssuccessen – Kennispoort


Wat ging er het afgelopen jaar binnen de vier innovatieclusters uit de Regio Zwolle goed en waar liggen kansen voor verbetering? Op 15 december presenteerden de directeuren van het Health Innovation Park, het Agri&Food Innovatie Cluster Regio Zwolle, het Polymer Science Park en Kennispoort Regio Zwolle de antwoorden op deze vraag. Tijdens de innovatielunch werd inzicht gegeven in de activiteiten van de clusters aan de hand van voorbeelden en onderzoek.

Resultaten Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort Regio Zwolle heeft zich het afgelopen jaar onder andere bezig gehouden met het versterken van de regiobinding, het geven van innovatieadvies en het begeleiden van innovatieve ondernemers. Daarbij stond het versterken van de regio veelal centraal en was een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs en onderzoek. De door Kennispoort Regio Zwolle georganiseerde bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in een gebied verdeeld over zestien gemeenten in de Regio Zwolle en de innovatie-adviseurs van Kennispoort bezochten bijeenkomsten in 20 gemeenten.

In 2017 richt Kennispoort Regio Zwolle zich onder andere verder op internationalisering, nieuwe maakindustrie en het topcentrum e-commerce. Daarnaast zullen ook het komende jaar start-ups, de innovationtrack, het geven van een boost aan netwerkclubs en een digitaal platform een belangrijke rol gaan spelen. Hier is in 2016 al een start mee gemaakt en dit wordt in 2017 verder ontwikkeld.  

Lees verder

Lees hier ook over:

Samenwerking in innovatie

Structurele samenwerking e-commerce