arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Ondernemerssuccessen – VNO-NCW Regio Zwolle


VNO-NCW Regio Zwolle is één van de regio’s van VNO-NCW Midden, de werkgeversvereniging die opkomt voor belangen van ondernemers in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.
VNO-NCW Regio Zwolle levert aan actieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van de Regio Zwolle. VNO-NCW formuleert de regionale ondernemersagenda en verbindt deze agenda aan de agenda van de overheid en het onderwijs. Samenwerking met andere ondernemersorganisatie als MKB Regio Zwolle en lokale bedrijvenkringen was het uitgangspunt. Daarnaast is de samenwerking met de Economic Board en Kennispoort Regio Zwolle verder ontwikkeld.

 VNO-NCW Regio Zwolle heeft zich in 2016 actief ingezet voor de verbetering van de infrastructuur (N340, N50, N35, sluizen Kornwerderzand). Goede infrastructuur is de basisvoorwaarde voor een gezonde economische ontwikkeling van de regio. Tegelijk is veel aandacht nodig voor mensen in bedrijf en samenleving. Bedrijven en banen veranderen snel. Tijdens de Netwerkdag Regio Zwolle van 24 juni 2016 hebben ondernemers, overheden en het onderwijs een groeiagenda aangeboden aan een aantal leden van de Tweede Kamer. Hierbij hoort ook ruimte om te kunnen experimenteren.

Verder heeft VNO-NCW regio Zwolle actief bijgedragen aan de Proeftuin Regio Zwolle. In deze proeftuin gaat het om de vraag hoe de effectiviteit van de samenwerking in de regio nog verder kan worden ontwikkeld.

Als voorbereiding op de Hanzedagen 2017 is in juni 2016 met een aantal ondernemers en bestuurders een reis gemaakt naar Bergen. Met deze reis is inspiratie opgedaan voor een economisch programma tijdens de Hanzedagen in Kampen.