arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Onderwijs – Aeres Dronten


Aeres Hogeschool Dronten

Aeres Hogeschool Dronten voert samen met het Agri&Food Innovatie cluster Regio Zwolle diverse activiteiten uit. De activiteiten spelen zich af rond 4 thema’s: Circulaire en duurzame economie, Agritechnologie en farm data, Keteninnovatie en Gezondheid en maatschappelijke innovatie.

Studenten, docenten en lectoren werken samen met ondernemers

Studenten, docenten/onderzoekers en lectoren speelden een rol in symposia, congressen, innovatiearena’s en study tours. In 2016 is op aanvraag van bedrijven gewerkt aan 40 onderzoeksprojecten met 186 studenten en 58 docenten/onderzoekers/lectoren. In 3 projecten participeerden studenten en docenten van andere onderwijsinstellingen (Cibap, Deltion, Groene Welle, Groenhorst en Windesheim).

Onderwijs- en onderzoeksprojecten

 • Onderwijs:
  • Innovatievraag (abstract/concreet) > inspiratieplan > strategisch plan > vervolgonderzoeksvragen.
  • Verkennen van cross-overs tussen onderwijsinstellingen.
 • Onderzoek (lectoraat):
  • Van vervolgonderzoeksvragen naar een projectvoorstel.
  • Projectteam formeren en projectuitvoering (regie lectoraten).
  • Nieuwe business creëren met de 4 O’s.

Voorbeeld bermgrasproject De Wolden

Onderzoek naar het verwaarden van bermen i.s.m. Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, Samenwerkingsorganisatie De Wolden-Hoogeveen, Gemeente Westerveld, Gemeente Midden-Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zuidema Groep, Hoogeveen, Agra service Lindenhols, Zuidwolde, Van Regteren, Groenvoorzieningen B.V. Ruinen en Loonbedrijf Leffers Havelte.

Publicaties n.a.v. dit project

 • n.a.v. aftapbijeenkomst:                                

http://www.agrifoodinnovatie.nl/2016/09/15/studenten-onderzoek-naar-bermgras/

 • n.a.v. presentaties inspiratieplannen:

http://www.agrifoodinnovatie.nl/2016/10/13/studenten-aeres-hogeschool-presenteren-inspiratieplannen/

 • n.a.v. presentaties strategische businessplannen:

http://www.agrifoodinnovatie.nl/2016/11/15/studenten-presenteren-circulaire-businessmodellen-bermgras/

Randvoorwaarde projectverbindingen

 • Verbinding met lectoraten.
 • Wederkerige waardecreatie.
 • Community structuur op basis van gezamenlijk eigenaarschap.
 • Gezamenlijk doel: komen tot realiseerbare (circulaire) business- en verdienmodellen.Veel ondernemers denken na over nieuwe en andere markten, andere verdienmodellen, het verwaarden van reststromen in biobased materialen en nieuwe eiwitbronnen. Onderwerpen waar Aeres Hogeschool Dronten van harte aan mee ontwikkelt. Wij willen met ons onderwijs en ons onderzoek bijdragen aan een duurzame en concurrerende agrarische sector in een vitale samenleving!

Wat valt op?

Veel ondernemers denken na over nieuwe en andere markten, andere verdienmodellen, het verwaarden van reststromen in biobased materialen en nieuwe eiwitbronnen. Onderwerpen waar Aeres Hogeschool Dronten van harte aan mee ontwikkelt. Wij willen met ons onderwijs en ons onderzoek bijdragen aan een duurzame en concurrerende agrarische sector in een vitale samenleving!