arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Onderwijs – ELLLA


Collectieve intelligentie

ELLLA (Een Leven Lang Leren Academie) draagt bij aan de ontwikkeling van de Regio Zwolle. Dat doe ze door op verschillende manieren te investeren in leiderschapsontwikkeling en het aanpassingsvermogen van organisaties aan de nieuwe tijd. Via masteravonden zijn in 2016 opnieuw indrukwekkende sprekers naar de regio gehaald. Met Ben Tiggelaar over persoonlijk leiderschap, Steven van Belleghem over de digitale transformatie en Jules Evans over oude wijsheden vanuit de filosofie. De masteravonden zijn intussen een beproefd concept waarin echte ontmoetingen tussen leiders in de regio centraal staan. 

In de leergangen van ELLLA worden continue mensen vanuit totaal verschillende achtergronden bij elkaar gebracht. Echter, de verbinding is altijd dat ze wonen of werken in de Regio Zwolle. Ondernemers en leiders uit overheid en onderwijs ontmoeten elkaar, werken aan hun eigen ontwikkeling en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de regio.

In het najaar van 2016 is voor het eerste een start gemaakt met een zogenaamde

Learning Journey. Binnen deze reis bezoeken een vijftal bedrijven elkaar en nemen ze een kijkje in elkaars keuken als het gaat om leren en ontwikkelen in relatie tot de organisatieontwikkeling. Een reis georganiseerd om van en met elkaar te leren, van elkaars krachten gebruik te maken en samen slimmer te worden. Deze reis zal worden voortgezet in 2017.

 Op 21 september stond het thema sociale innovatie voor de bestuurders van Regio Zwolle op de agenda. Op uitnodiging van Regio Zwolle mocht ELLLA een bijeenkomst rondom dit thema faciliteren. Bestuurders die een keer niet met elkaar over inhoud in gesprek gaan, maar over de wijze waarop ze zelf in deze tijd omgaan met hun eigen rol. Vanuit een krachtige kwetsbaarheid komen tot delen van inzichten. Aan de hand van concrete (burger)initiatieven werd gedeeld hoe je daar als bestuurder mee om kunt gaan. De transformatie in de samenleving gaat door ons zelf heen. Dat vraagt oefening en daarover kon het gaan. Verderop in dit verslag heeft Astrid Schulting meer over deze ontmoeting geschreven.