arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Onderwijs – Zwolse8


Vanuit de Zwolse8, het samenwerkingsverband tussen de 8 onderwijsinstellingen in Zwolle voor mbo en hbo, zijn het afgelopen jaar de eerste NEW JOBS in het leven geroepen. Dit zijn innovatieve, ondernemende en internationaal georiënteerde banen die leunen op cross overs tussen verschillende beroepenvelden.

Daarnaast heeft de Zwolse8 actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Onderwijsagenda 2016-2020 van de Gemeente Zwolle en studenten gestimuleerd vanuit verschillende vakgebieden met elkaar en het werkveld samen te werken. Dit gebeurt middels studentenstarters-plekken zoals de creatieve Coöperatie van Cibap, multidisciplinaire werkplaatsen zoals in het Sociaal domein, de Winterlabs van Artez, projecten van de Nieuwe Hanze Unie en academies in de regio zoals de Vechtdal-academie.

Cross-overs, sociale innovatie en de samenwerking met het werkveld stonden ook centraal bij het ontwikkelen van nieuwe studieroutes zoals Groene Technologie, een nieuwe opleiding in het creatieve domein en de succesvol gestarte AD ‘pedagogisch Professional voor Kind en Educatie’.

Projecten als ‘Academisch Opleiden in de School’ en Scope moeten de overgangen van leren naar leren en leren naar werken (en vice versa) vergemakkelijken en zo de aansluiting tussen onderwijs en werkveld verbeteren. Komend jaar wordt middels het project Transitiepaden toegewerkt naar verdere verbetering van deze overgang.