arrow left Terug

Jaarverslag 2016 – Regioprofilering – Branding Regio Zwolle


In 2016 werd het DNA van de regio Zwolle vastgesteld: Gunnen, groeien en gemeenschappelijk.
Vanuit ons Hanze en pioniersverleden zijn wij gewend om internationaal handel te drijven. De Moderne Devotie heeft er voor gezorgd dat wij omzien naar elkaar en graag samen werken. Wij geloven er in dat het ‘alleen sneller gaat, maar samen beter wordt’. Wij gunnen elkaar de handel en helpen elkaar samen verder groeien.
Doelstelling was: bestendig in de top 5 van economische toplocaties van Nederland staan.

MarketingOost ontwikkelde een aantal middelen om samen uit te dragen waar de regio voor staat zodat we samen de regio verder kunnen laten groeien.

Halverwege het jaar ontstond besef dat de doelen wat ambitieuzer mogen zijn. Waar willen we naar toe met onze regio. Het onderzoek ‘De kracht van Oost’ gaf wetenschappelijk onderbouwde handvatten op basis waarvan MarketingOost samen met een vertegenwoordiging namens ondernemers, onderwijs en overheid een marketingplan schrijft met ambitie voor langere termijn. Dit marketingplan gaat ons focus geven voor de toekomst, voor het vormen van beleid, voor de koers van ondernemers, voor het onderwijs en voor de branding van de regio. Samenwerken zit in ons DNA. Als we samen weten te werken in ontwikkeling en branding van onze regio, ieder vanuit zijn eigen expertise, maken we van de regio een economische toplocatie met internationale uitstraling.

De planning is dat maart/april 2017 de eindversie van het marketingplan gereed is.