arrow left Terug

Klimaatbestendige groeiregio


Welkom in Regio Zwolle. De klimaatbestendige groeiregio!

Regio Zwolle gelooft in een klimaatbestendige ontwikkeling van de regio. Waarin het nu en in de toekomst prettig leven en werken is en klimaatadaptief handelen de normaalste zaak van de wereld is. De ambitie is om Regio Zwolle, als NOVI-gebied en voorbeeldregio, te ontwikkelen tot de delta van de toekomst. In de delta van de toekomst geeft Regio Zwolle het nieuwe klimaatadaptieve landschap van Nederland vorm. Een delta waarin stedelijk gebied, het water en het platteland met elkaar verweven zijn. Waar mensen klimaatbestendig en prettig kunnen wonen en werken, kunnen leven. Klimaatverandering nemen we mee is alles wat doen, als fundament onder alle ontwikkelingen.

Delta van de toekomst

En dat biedt kansen. Het Rijk heeft Regio Zwolle gevraagd om hiervoor een plan te maken. Het doel van dit plan is om Regio Zwolle te ontwikkelen tot de delta van de toekomst: een klimaatbestendige, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale topregio in Nederland.

Water is verbonden met alles wat we doen

Water is een bepalende factor in het wonen en leven in Regio Zwolle: de inrichting van het waterbeheer heeft directe invloed op wonen, werken en leven in de regio. Daar waar het waterbeheer invloed heeft op wonen, werken en leven in de regio, hebben de ontwikkeling en potentiele groei van de regio invloed op het waterbeheer. Afhankelijk van de wijze waarop de regio als groeiregio vorm krijgt de komende jaren, wordt de wateropgave voor de toekomst vergroot of kan de groei van de regio juist ruimte bieden voor het oplossen van de wateropgave. Dit onderstreept het belang van het verbinden van de klimaatopgave aan de groei- en transitieopgave en de opgave om balans en evenwicht te behouden.

Samenvatting Plan van Doorpakken Regio Zwolle NOVI-gebied

Regio Zwolle als NOVI-gebied

In de regio werken we samen aan programma’s en trajecten die allemaal een element in zich dragen om te komen tot de delta van de toekomst: een klimaatbestendige, blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving en een economisch vitale topregio in Nederland. Naast deze regionale ontwikkelingen, wordt er ook vanuit het Rijk gewerkt aan ambities die hierop aansluiten. De NOVI-status geeft de regio een boost om verbindingen te leggen tussen de al lopende trajecten. Binnen het NOVI-gebied wordt namelijk voortgebouwd op de bestaande afspraken en samenwerkingen. Er wordt op basis van langjarig commitment toegewerkt naar de daadwerkelijke gezamenlijke uitvoering van de verschillende opgaven. Kortom, een kans voor iedereen die in Regio Zwolle woont, werkt en leeft.

Wat gaat er gebeuren?

In mei zal de minister een besluit nemen over het voorstel van Regio Zwolle. Daarna gaan we aan de slag met de verdere uitwerking. Dit doen we uiteraard samen. Natuurlijk blijven we ook iedereen op de hoogte houden van de mijlpalen op onze weg naar delta van de toekomst.

Waarom een Nationale omgevingsvisie (NOVI) nodig is

Vanuit de lucht is het goed te zien: we zijn een strak geordend land. Een lappendeken van vlakken met elk zijn eigen kleur en functie: infrastructuur, water, stad, land, bedrijventerrein en woonwijk. Het gebruik van de fysieke ruimte staat onder druk door de toenemende vraag naar woningen en bedrijvenlocaties, nieuwe ruimteclaims vanuit water en energie, en door de stikstofproblematiek. En in deze coronatijd voelen we de ruimtedruk letterlijk. Groen en ruimte zijn belangrijker dan ooit.

De NOVI is een nieuw instrument van het Rijk en is bedoeld om op hoofdlijnen de toekomst van de ruimtelijke ordening in Nederland te schetsen. Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Het gaat over de vraag hoe we de beschikbare ruimte in Nederland morgen en overmorgen zo goed mogelijk blijven benutten in het belang van huidige en toekomstige inwoners en ondernemers van ons land.