Leren


Waar onderwijs en bedrijfsleven aan hetzelfde touwtje trekken – samenwerken – dáár ontstaat ruimte voor innovatie, voor vakmensen en kenniswerkers. Een klimaat waarin mensen hun kennis en kwaliteit kunnen uitdragen en overdragen. Regio Zwolle heeft zo’n klimaat. Onze mbo- en hbo-scholen staan bekend om hun kwaliteit en innoverend vermogen en trekken nieuwe denkers en doeners aan. Mensen die niet afwachten op wat gaat komen maar die hun eigen kansen en banen creëren. Helemaal verrassend kunnen we dit niet noemen, want het onderwijs zoals we dat nu wereldwijd kennen rust op de schouders van Johan Cele, die dit in de Middeleeuwen in Zwolle ‘uitvond’.

New Jobs

Op regionaal niveau is de afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs een belangrijke factor. Gezamenlijk moet je de student van vandaag opleiden voor de baan van morgen. Samen moet je ook zorgen voor een omgeving waarin banen voorhanden zijn. De mbo- en hbo-scholen in Regio Zwolle hebben daarvoor het programma ‘New Jobs’ in leven geroepen.

Een leven lang leren

Regio Zwolle zet daarnaast met de Human Capital-agenda in op de vergroting van de instroom van studenten en ‘een leven lang leren’, waar bestaande medewerkers blijvend opgeleid worden. We werken aan de doorontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur, zodat leren en werken perfect op elkaar aansluiten. Hiermee creëren we een omgeving waarin kwalitatief goed personeel zich kan ontwikkelen en zich blijvend wil vestigen.