New Jobs


Studentenregio Zwolle

Regio Zwolle is een echte studentenregio. Op dit moment bieden de mbo- en hbo-instellingen uitstekend beroepsonderwijs aan ruim 40.000 talentvolle en ondernemende studenten. Tel daar de 7.500 medewerkers bij op en het is duidelijk dat het onderwijs niet alleen belangrijk is vanwege haar kwalificerende functie voor een beroep, het vormt ook een economische factor van betekenis voor de regio. Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs ook in de toekomst het belang van de studenten en de Regio Zwolle dient, introduceren de onderwijsinstellingen in Regio Zwolle in samenwerking met bestuurders, instellingen en het bedrijfsleven “New Jobs”.

New Jobs

Onder de naam New Jobs worden onderwijsinstellingen en studenten nóg nadrukkelijker voorbereid op een toekomst, waarin een aantal traditionele beroepen is verdwenen en continu nieuwe beroepen ontstaan. Deze toekomst vraagt om een nieuw type onderwijs waarbij studenten vanzelfsprekend nog steeds worden opgeleid tot kwalitatieve en sociale professionals, maar waarbij ook rekening wordt gehouden met de steeds veranderende samenleving. Want de functie van het onderwijs verbreedt zich en al werkt steeds verder in op de menselijke individualiteit en persoonsvorming.

Juist die elementen koppelen met de competenties van de nieuwe professionals, is voor Regio Zwolle een inspirerende uitdaging. Met New Jobs willen wordt sterker de nadruk gelegd op samenwerking en cross-overs tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zodat deze partijen elkaar stimuleren en inspireren en zo samen zo goed mogelijk kunnen inspelen op het toekomstige beroepenveld.

student Polymer Science Park Regio Zwolle