arrow left Terug

Maak kennis met: Eerste Kamerlid Theo Rietkerk


Theo Rietkerk, woonachtig in Kampen, sinds juni 2019 Eerste Kamerlid

Hoe gaat het met u en wat houdt u momenteel bezig als senator?
“Ik ben blij dat corona achter ons lijkt te liggen. In de Eerste Kamer hebben we daar veel last van gehad. Verbinding en ontmoeting is belangrijk voor het goed functioneren van de Eerste Kamer, met elkaar en met de bewindslieden en Tweede Kamerleden. Dat kon een lange tijd niet, maar gelukkig is er nu weer meer ruimte.

Ik heb een prachtige diverse portefeuille, met fysieke leefomgeving, juridische dossiers, financiën en toezicht op decentrale overheden. Het zwaartepunt ligt momenteel bij bouwen en verduurzaming. Daarnaast moet er naar mijn idee ruimte komen om regionaal meer gebiedsgerichte afwegingen te maken. De huidige regelgeving in het fysiek domein, met name dankzij de wet stikstof en natuur, geeft daarvoor onvoldoende ruimte. Daar zet ik mij de komende tijd voor in.” 

In januari is het nieuwe kabinet Rutte-IV beëdigd. Welke verwachtingen heeft u van het nieuwe kabinet?
“Ik verwacht dat de ruimte voor de regio vergroot zal worden. Ook verwacht ik dat het kabinet gaat werken aan een andere politieke omgeving, waarin het debat met inwoners en ondernemers een grotere rol krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat het kabinet de uitvoerbaarheid van plannen kritischer gaat toetsen in de regio’s en bij inwoners en ondernemers.“

Welke kansen ziet u binnen het nieuwe regeerakkoord voor Regio Zwolle?
“Een van de grootste opgaven op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat heeft alles te maken met de manier hoe we naar werk kijken. Hoe gaan we om met menselijk kapitaal? Kunnen we anders kijken naar de banen die we willen invullen? En hoe verhogen we de arbeidsproductiviteit? Regio Zwolle is op het gebied van arbeidsmarkt voorloper op de rest van Nederland. Dat succes kan nog verder versterkt en verspreid worden. Daarnaast biedt de NOVI-status van Regio Zwolle kansen. Wat betreft de bereikbaarheid zijn er nog verbeteringen door te voeren over spoor, weg en water. Het kabinetsbeleid biedt daartoe veel aanknopingspunten!”

Wat vindt u het mooiste aan uw (thuis)regio?
“Ik houd van de bruisende Hanzesteden, met volle terrassen en ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast biedt de natuur en de openheid een prachtige omgeving om te wandelen en fietsen, wat ik graag doe.” 

Wat weten de mensen in Regio Zwolle (op persoonlijk vlak) nog niet van u?
“Wat de mensen misschien nog niet van mij weten, is dat ik mijn vrije tijd het liefst besteed aan een rondje varen in de sloep van een vriend. We varen dan vanaf het Ganzendiep, de IJssel over, via het Reevediep door naar het Randmeer. Dan geniet ik volop van het water, de ruimte en al het moois dat deze omgeving te bieden heeft.”