arrow left Terug

Maak kennis met: Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder


Hilde Palland-Mulder. Geboren, getogen en woonachtig in Kampen en CDA Kamerlid sinds mei 2019.

Hoe gaat het met u en waar bent u mee bezig?
Met mij gaat het goed, hoewel het in politieke zin onrustige tijden zijn. Dat is best pittig. Door de betrokken fracties wordt hard gewerkt aan de formatie. Hopelijk leidt dat straks tot iets goeds. Daarnaast vraagt ook corona veel aandacht. Als woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid ben ik in het bijzonder veel bezig met de gevolgen van corona voor ondernemers en met steunmaatregelen.

Welk (regionaal) thema heeft momenteel uw hoogste prioriteit en waarom?
Ten eerste een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten aan personeel in bepaalde sectoren, zoals techniek, zorg en onderwijs. In Den Haag wordt daarom gewerkt aan een Leven Lang Ontwikkelen. In de regio wordt hard gewerkt aan de Human Capital Agenda met programma’s als Upgrade Jezelf. Hier komt de goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers naar voren.

Ten tweede familiebedrijven: dat thema heb ik via gedeputeerde Eddy van Hijum en het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven bij Windesheim ‘meegenomen’ naar Den Haag. Deze vaak lokale bedrijven zijn belangrijk als stabiele dragers van onze economie en werkgelegenheid. Via mijn initiatiefnota familiebedrijven is het onderwerp en belang van familiebedrijven op de Haagse agenda geplaatst.” (In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen, red.).

Welke kansen ziet u voor Regio Zwolle?
Regio Zwolle doet het heel goed. Het mooie is dat dat zo natuurlijk verloopt; zonder zware bestuursstructuur maar op basis van onderling vertrouwen en geloven in de kracht van samenwerken.

Regio Zwolle is prachtig gelegen en heeft een sterke positie en kans via ov-knooppunt en Spoorzone Regio Zwolle, de Hanzelijn en ook via Port of Zwolle als logistieke hub. De regio heeft potentie en ambitie in klimaatadaptie en mobiliteit.

Hoe gaat u de komende jaren Regio Zwolle in Den Haag vertegenwoordigen?
Ik ben natuurlijk volksvertegenwoordiger voor het hele land, maar ik ben geboren en woonachtig in Regio Zwolle. Ik ken de mensen, weet wat hier speelt en vind het belangrijk dat de mensen zich vertegenwoordigd voelen in Den Haag. Daarom is het belangrijk om goed contacten te onderhouden. Ik wil ook werk maken van een eerlijke kans voor de regio om mee te delen en bij te dragen aan de opgaven die er zijn. Afgelopen periode is dat bijvoorbeeld gelukt via de Regio Deals en mkb deals.

Wat vindt u het mooiste aan uw (thuis)regio Zwolle?
Ik houd van de historie van onze Hanzesteden, de zichtbaarheid van de historische zeilvloot of bruine vloot en ook bijvoorbeeld de betekenis van de Moderne Devotie die in onze regio en Deventer is ontstaan. De Hanzewaarden lef, ondernemerschap, gemeenschapszin en sociale innovatie zitten nog altijd in het DNA van onze regio. Dit vormt de basis voor de fijne samenwerking die er is tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen.

Wat weten de mensen in Regio Zwolle (op persoonlijk vlak) nog niet van u?
Ik ben er trots op dat ik dit najaar Maestro van Kampen ben geworden. Erg leuk om te doen en mooi initiatief van een van onze Kamper orkesten. Ik heb zelf jaren op een klassiek koor gezeten (Arise Kampen) en zong daarmee een prachtig klassiek repertoire zoals Requiem van Mozart en de Matthaus Passion. In onze regio zijn er ontzettend veel koren en orkesten en muziek is een heerlijke uitlaatklep. Ik hoop dat de vele verenigingen in onze regio goed door de coronatijd heenkomen en we als samenleving van al die verenigingen kunnen blijven genieten!