arrow left Terug

Maak kennis met: Tweede Kamerlid Peter de Groot


Peter de Groot,  woonachtig in Harderwijk,  sinds maart 2021 Tweede Kamerlid

Harderwijk ligt net buiten de regio, maar Peter de Groot voelt zich nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Regio Zwolle. Als een echte ambassadeur zet hij zich in voor Regio Zwolle en Oost-Nederland.

Hoe gaat het met u en waar bent u mee bezig?
‘’Heel goed! Het eerste jaar van het Kamerlidmaatschap zit erop. Ik heb mij de eerste acht maanden bezig gehouden met de mooie portefeuille Circulaire Economie en (weg) infrastructuur. Sinds januari ben ik gewisseld van portefeuille en vooral bezig met het dossier woningbouw.’’

Welk (regionaal) thema heeft momenteel uw hoogste prioriteit en waarom?
‘’Voldoende woningen voor starters en midden inkomens. En vergeet de ouderen niet! Die zijn ook op zoek naar een goede, passende woning. Mijn focus gaat uit naar de plekken waar we kunnen bouwen: in het oosten van het land zijn voldoende locaties en kunnen we werken aan de doorstroming. Dan komen er weer woningen vrij.’’

Welke kansen ziet u voor Regio Zwolle?
‘’Heel veel! Regio Zwolle kent voldoende voorzieningen, is goed bereikbaar en goed aangesloten op het wegennet en het OV. Dat zijn voorwaarden om te kunnen doorgroeien. De stad Zwolle heeft alle voorzieningen, maar ook in de regio is het goed vertoeven.

Ik zie kansen om de as Zwolle, Deventer, Apeldoorn te versterken. Zo heb ik in debat met de minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge toezeggingen gevraagd en gekregen op de woondeal Zwolle, Deventer, Apeldoorn. De woondeal is opgezet door mijn voorganger op deze portefeuille (VVD Kamerlid Daniel Koerhuis) en de deal maakt de weg vrij voor investeringen en extra gelden vanuit de woningbouw. Ook heb ik Hoogeveen bezocht waar ik veel potentie zag om te bouwen, vanuit de behoefte van de gemeente(n) zelf.

Als regionaal Kamerlid heb ik in het verleden ook gepleit de A28 en A37 te versterken. Niet alleen wegverbreding, maar ook kijken wat de maatschappelijke en economische meerwaarde is als we die route in de richting van Duitsland versterken.’’

Hoe gaat u de komende jaren Regio Zwolle (de regio) in Den Haag vertegenwoordigen?
‘’Door de woondeal tot uitvoering en bloei te laten komen. De regio benoemen, op de kaart zetten en vastklinken in het programma woningbouw. In het bijzonder vraag ik aandacht voor betaalbare koop. Ik stel me voor dat je van Deltion college of Windesheim afkomt en de wereld aan je voeten ligt. Als je dan zelfstandig wilt gaan wonen of met zijn tweeën, dan moet het ook mogelijk zijn om dat te doen in Regio Zwolle.’’

Wat vindt u het mooiste aan uw (thuis)regio?
‘’De combinatie van historische binnensteden met voldoende voorzieningen. In Harderwijk, waar ik geboren en getogen ben, heb je alle ingrediënten van de natuur binnen handbereik. De unieke ligging aan de rand van de Veluwe maakt dat ik altijd het gevoel heb met één been midden in de natuur te staan. Daarnaast heb je de binding met Zwolle, Apeldoorn en Amersfoort. Zwolle is een echt werkgelegenheidsgebied en ik mag er graag heen om inkopen te doen en een hapje te eten.’’

Wat weten de mensen in Regio Zwolle (op persoonlijk vlak) nog niet van u?
‘’Ik ben een fervent camperreiziger. Op het moment dat er ruimte is voor vakantie, dichtbij huis of ver weg, mag ik graag op pad om de omgeving of Europa beter te leren kennen. Vooral het gevoel van vrijheid en je eigen keuzes maken waar en hoe je op vakantie gaat bevalt me goed.’’