arrow left Terug

Maak kennis met: Tweede Kamerlid Thom van Campen


 


Thom van Campen. Woonachtig in Zwolle en VVD Kamerlid sinds maart 2021.

Hoe zijn de eerste acht maanden in de Tweede Kamer bevallen?
“De eerste maanden heb ik benut om mij in te werken op mijn woordvoerderschappen landbouw, stikstofproblematiek en leefstijlpreventie. Onderwerpen die vaak in de maatschappelijke belangstelling staan. Ik vind het belangrijk om in het land in gesprek te gaan en heb dus veel werkbezoeken afgelegd in en met de sector. Dit zijn stuk voor stuk hele mooie en leerzame ontmoetingen.”

Welk (regionaal) thema heeft momenteel uw hoogste prioriteit en waarom?
“Een nieuw kabinet zal werk moeten maken van de belangrijke omschakeling in de landbouw, zodat er rust komt op het boerenerf en boeren een zekere goede boterham kunnen verdienen. Daarnaast moet er een oplossing komen voor het stikstofprobleem om belangrijke woningbouwprojecten en noodzakelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld aan de N50 en de N35, te kunnen uitvoeren.”

Welke kansen ziet u voor Regio Zwolle?
“De kracht van Regio Zwolle zit in onze prachtige historische steden waar fijn wordt gewerkt en geleefd. Ze zijn omgeven door de schoonheid en de rust van natuur en platteland waar dagelijks wordt gewerkt aan het beste voedsel ter wereld. We moeten zorgen dat behouden blijft wat mooi is en versterkt wordt wat beter kan. Daar wil ik samen met Regio Zwolle aan werken.”

Hoe gaat u de komende jaren Regio Zwolle in Den Haag vertegenwoordigen?
“Door de lijnen met Regio Zwolle kort te houden, door er vaak te zijn en door te luisteren naar plannen en ideeën die Regio Zwolle nog mooier kunnen maken.”

Wat vindt u het mooiste aan uw (thuis)regio Zwolle?
“De schoonheid van stad en platteland, bekende gezichten op straat en de goede kwaliteit van ondernemerschap en werkgelegenheid in de regio.”

Wat weten de mensen in Regio Zwolle (op persoonlijk vlak) nog niet van u?
“Ik kruis nog altijd de politieke degens met voormalig Zwolse SP-gemeenteraadscollega’s en oud-Kamerleden Frank Futselaar en Tjitske Siderius. Tegenwoordig doen we dat niet langer in een vergaderzaal, maar onder het genot van een kop koffie of een goed glas.”