arrow left Terug

Manon Koldewijn, programmamanager Human Capital Agenda (HCA)


“Samenwerken is de sleutel tot succes. Kan ik erg kort en krachtig over zijn. Elkaar gunnen, iets geven en daardoor samen verder groeien.

Wat is je functie bij Regio Zwolle?
“Ik werk voor het programma van de Human Capital Agenda en de Regio Deal. Voor de HCA werken we aan drie onderwerpen: 1) meer investeren in menselijk kapitaal, 2) realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt (in samenhang en werking met het Werkbedrijf Regio Zwolle) en 3) uitvoering geven aan het actieprogramma ‘Crisis & herstel werk – leven lang ontwikkelen.

Voor de Regio Deal mag ik helpen om een programma neer te zetten met 5 actielijnen, 19 projecten en een integrale samenwerking met het Rijk. Hierin werken we als een overheid met 4 provincies, 22 gemeenten en 6 departementen met alle ketenpartners in de regio. Onwijs mooie uitdaging om in drie jaar tijd concreet resultaat op te leveren voor de Brede Welvaart in Regio Zwolle. Dat houdt in dat inwoners en ondernemers hier iets van moeten merken in hun dagelijks leven.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Ik werk vanuit Regio Zwolle met als thuisbasis de gemeente Zwolle. Ik doe dit sinds 2019.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Machtig mooie thema’s, veel dynamiek en samenwerking. Het feit dat door krachtenbundeling we echt iets kunnen betekenen voor inwoners en ondernemers. Dat laatste maakt voor mij het verschil. Iedere dag weer. Verder werk ik in een gigantisch mooi team met netwerkpartners. Vakbonden, werkgeversorganisaties, Pro-VSO, voortgezet en beroepsonderwijs, UWV Werkbedrijf. Iedereen vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en het gevoel van samen werken aan de opgave. Dat is het mooiste wat er is: samen het verschil maken door het lerende weg samen te doen.”

Kun je in een enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“Samenwerken is de sleutel tot succes. Kan ik erg kort en krachtig over zijn. Elkaar gunnen, iets geven en daardoor samen verder groeien. Als je in een regio het verschil kunt maken met partners, dan is dit dé regio daarvoor. Ik denk dat ik hiermee voldoende het belang onderstreep.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“KISS – Keep It Simple, Stupid. Kwestie van gelijkwaardig samenwerken en gaan voor resultaat. Met de opgave centraal.”