arrow left Terug

Mathijs Triou, programmamanager / adviseur Economie


Wanneer het onderlinge vertrouwen groeit, de vonk overslaat en mensen elkaar vinden dan kan het samenwerken erg leuk en uitdagend zijn

Wat is je functie bij Regio Zwolle

Als adviseur voor de opgave Economie zet ik mij in voor de ambities uit de regionale economische agenda. De samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Economic Board krijgt in de uitvoering op allerlei manieren vorm in programma’s en projecten. Daarbij kijken we met de overheden naar thema’s waaraan we kunnen bijdragen dan wel waarop we onderling kunnen samenwerken. In 2021 geven we een vervolg aan onze regionale aanpak Samen uit de Crisis om ondernemers bij te staan in deze onzekere tijden. Innovatie, vernieuwend ondernemerschap en internationalisering blijven belangrijke speerpunten voor onze regionale economie. Hiervoor hebben we met Kennispoort Regio Zwolle een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Om stappen te zetten naar een circulaire regionale economie zitten er in een actielijn 1 van de Regio Deal negen projecten, waarin ondernemers en overheden de komende jaren kennis ontwikkelen door concrete projecten uit te voeren. Met Movedigi spelen we in op het thema digitalisering, waarbij Mbo- en Hbo-studenten opdrachten uitvoeren voor het mkb.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Bij mijn aanstelling bij de gemeente Zwolle in 2019 ben ik direct gedetacheerd naar het Regio Zwolle Bureau.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Na vele jaren werken in andere regio’s keek ik er naar uit om te gaan werken in de regio waarin ik heel mijn hele leven prettig woon en recreëer. Mijn opgedane ervaringen in andere regio’s komen daarbij goed van pas. De unieke en nog vrije jonge samenwerking van Regio Zwolle met groeistuipen staat voor vele uitdagingen: inhoudelijk en organisatorisch.”

Kun je in een enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“De samenwerking met anderen vraagt dat je over je eigen grenzen heen moet kijken. In deze ‘nieuwe’ ruimte kan een nieuwe idee of aanpak tot wasdom komen voor de complexe opgaven waar de regio voor staat. Deze ruimte is soms wat onwennig, vraagt iets extra’s van iedereen. Wanneer het onderlinge vertrouwen groeit, de vonk overslaat en mensen elkaar vinden dan kan het samenwerken erg leuk en uitdagend zijn.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“Ken je eigen belang, verdiep je in het belang van de ander en ga hierover met elkaar in gesprek en ontdek wat er dan nog meer mogelijk is.”