arrow left Terug

Matthijs Duenk, trainee


“Niet telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden, maar als gemeente kunnen aansluiten bij dat wat er al is binnen de regio. Dat is voor mij de kracht van regionaal samenwerken”

Wat is je functie bij Regio Zwolle?
“Ik ben trainee bij Regio Zwolle. Ik ben voornamelijk bezig voor het programma Leefomgeving. Daarnaast ondersteun ik ook de programmamanagers Economie en Bereikbaarheid. Binnen het programma Leefomgeving ga ik concreet aan de slag met diverse onderwerpen. Voor de programma’s Economie en Bereikbaarheid ga ik het komende half jaar proberen om de ambtelijke samenwerking op diverse thema’s meer vorm te geven zodat we daar samen meer uit kunnen halen. Daarnaast focus ik mij vanuit mijn traineeprogramma ook op enkele persoonlijke doelen.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Ik ben gedetacheerd vanuit gemeente Zwolle, maar ben vanuit Talentenregio aangenomen als trainee. Mijn traineeship startte op 1 oktober 2020. Dat betekent dat ik veel collega’s alleen maar ken via mijn scherm. Ik ben ook nog maar een keer op het stadhuis geweest. Ik merk dat ik er goed mee overweg kan, al zou ik het leuk vinden om straks iedereen fysiek te kunnen ontmoeten. Ook vanuit regionaal perspectief zijn die contacten natuurlijk belangrijk. Dat is lastiger achter een scherm.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Ik heb een breed interessegebied, dus de diversiteit aan onderwerpen waar ik als trainee binnen Regio Zwolle mee aan de slag mag spreekt mij erg aan. Dat daarbij de regionale schaal (de multi-actor governance) het kader is, maakt het nog interessanter: de samenhang tussen gemeenten, provincies en andere maatschappelijk betrokken partijen.”

Kun je in enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“De kracht van het regionale samenwerken ligt voor mij in het leren van elkaar. Niet telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden, maar als gemeente kunnen aansluiten bij dat wat er al is binnen de regio. Op die manier kunnen we als regio meer winst behalen binnen opgaven en kansen samen oppakken. Aan Regio Zwolle om dit te faciliteren, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“Regio Zwolle is een complexe samenwerking met 4 provincies en 22 gemeenten, maar dit levert des te meer op: kijk naar de Regio Deal projecten en straks hopelijk ook aanwijzing tot NOVI gebied. Daarom: wees je ervan bewust dat we elkaar nodig hebben om de komende jaren stappen vooruit te maken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”