arrow left Terug

Meisje Meijer, programmasecretaris Regiodeal


“In Regio Zwolle ervaar ik veel energie en kracht!”

Wat is je functie bij Regio Zwolle?
“Ik ben Programmasecretaris Regiodeal Regio Zwolle, en de komende tijd wil ik de beschikkingen voor de projecten bij de projecten hebben (de provincie Overijssel maakt de beschikkingen in een geweldige samenwerking) en we bereiden alles voor om dit jaar alles in te regelen voor de projecten, communicatie onderling en richting rijk.”

Vanuit welke organisatie ben je gedetacheerd en sinds wanneer?
“Ik werk bij de provincie Gelderland en ben sinds november 2020 uitgeleend aan Regio Zwolle voor 20 uur per de week.”

Wat spreekt je zo aan om te werken voor Regio Zwolle?
“Het allerleukste van Regio Zwolle vind ik het netwerkdenken. Het past helemaal bij hoe ik denk. En ik vind het geweldig hoeveel energie en kracht ik tegenkom hier.”

Kun je in een enkele zinnen aangeven wat de kracht van regionaal samenwerken voor jou betekent?
“De kracht van het samenwerken zit voor mij in het vinden van intrinsieke motivatie achter het willen meedoen. Het netwerk, elkaar echt kennen en elkaars krachten kennen en je eigen krachten inzetten voor meer dan alleen je eigen organisatie. Een collectieve kracht vormen rond moeilijke opgaven.”

Welke oproep wil je doen aan onze partners in relatie tot samenwerken?
“Doe mee!”