Innovatie


Innovatie in Regio Zwolle

Wanneer worden nieuwe ideeën, producten, diensten en processen eigenlijk echt waardevol? Inderdaad, als er ook een toepassing voor is. En juist Regio Zwolle biedt een vruchtbare voedingsbodem voor deze toegepaste innovatie. Dat doen we door te verbinden. In dit geval door het innovatienetwerk Kennispoort. Dat zorgt voor (kruis)verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid (de vier O’s). Nieuwe ontwikkelingen komen hierdoor op de juiste plek terecht. Om ook ingezet en gebruikt te kunnen worden.

Het delen van kennis en ervaring om nieuwe producten en diensten inpasbaar te maken, vindt op grote schaal plaats. Wat vandaag wordt uitgevonden, gebruiken we morgen al. Dit zet een positief sneeuwbaleffect in werking: de omzet gaat omhoog, omzet zorgt voor werkgelegenheid en dat eindigt in economisch én maatschappelijk rendement.

Om de ambities te verwezenlijken is door en met het regionale bedrijfsleven en de kennisinstellingen een innovatieagenda opgesteld. Uitgangspunt: maak sterker wat al sterk is. Dit betekent de doorontwikkeling van kansrijke clusters en het versterken van de diversiteit in cross-overs.

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort is hét innovatienetwerk in Regio Zwolle op het gebied van innovatie. Zij stimuleren het bedenken van vernieuwende ideeën en helpen ondernemers hier mee verder.

Kennispoort biedt een betrouwbaar platform waar deskundigen innovaties van ondernemers professioneel, onafhankelijk en praktijkgericht vooruit helpen. Ondernemers met kansrijke innovatieve ideeën worden door Kennispoort begeleid van idee tot realisatie.

Bezoek de website van Kennispoort Regio Zwolle

 

Health Innovation Park
Het Health Innovation Park (HIP) Regio Zwolle weet precies wat er speelt op het gebied van de zorg, innovatie en human capital. Het Health Innovation Park helpt zorgaanbieders, ondernemers, kennisinstellingen en zorgverzekeraars bij het schrijven van een business plan, zoeken naar financiering, introductie in het netwerken en ontwikkelen van een proof of concept.

Het HIP stimuleert nieuwe initiatieven met als doel groeimogelijkheden van ondernemers te benutten en daarmee economisch en maatschappelijk rendement te genereren.
Binnen het HIP wordt in het innovatieproces optimaal afgestemd tussen zorgaanbieders en ondernemers en is er maximale samenwerking met financiers, kennisinstellingen en overheid.

 

Health Innovation Park

Agri & Food

Het Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle verbindt ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs. Door start-ups en ondernemers met innovatieve ideeën te begeleiden van idee tot realisatie.

Het doel is het stimuleren van nieuwe initiatieven in de regio, het verspreiden van kennis en het geven van een extra impuls aan de werkgelegenheid. Niet alleen in de agri en food sector, maar ook in de keten eromheen.

 

Agri Food Regio Zwolle

Polymer Sience Park 
Het Polymer Sience Park is de industriële broedplaats voor de kunststoftechnologie in Regio Zwolle. Het loket voor ondernemers met technisch inhoudelijke vragen op het gebied van industrieel toegepaste kunststoftechnologie, meer specifiek thermoplasten, thermoharders, rubbers en coatings.

 

Polymer Science Park

E-commerce 
Van de Regio Zwolle dé e-commerce regio maken, dat is het doel van E-commerce. Twintig regionale e-commerce bedrijven, vijf onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio Zwolle, Provincie Overijssel en de twintig gemeenten van de Regio Zwolle gaan voor de komende 4 jaar een samenwerking aan om dit doel te verwezenlijken.

 

E-commerce Regio Zwolle