Netwerken


Samenwerken en netwerken

Binnen Regio Zwolle hebben zich meerdere samenwerkingsverbanden gevormd die zich inzetten voor de regionale ondernemers. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden wordt hieronder verder toegelicht.

Stichting Metropool Regio Zwolle

Stichting Metropool Regio Zwolle heeft twee heldere doelstellingen. Allereerst geven zij inzicht in de economische situatie van onze regio. De tweede doelstelling is het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Deze doelstellingen zijn de basis om ieder jaar de Regio Zwolle Monitor uit te geven met de actuele stand van de economie. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks het Regio Zwolle Congres.

Regio Zwolle United

Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is onlosmakelijk verbonden aan PEC Zwolle. De stichting is in het leven geroepen om sport te gebruiken als onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van Regio Zwolle. Qua strategische ligging, ondernemerschap, arbeidsethos en handelsmentaliteit heeft onze regio de potentie om op allerlei terreinen duurzaam op het hoogste niveau te acteren.

De stichting staat symbool voor de regionale ambities en is als geen ander in staat om mensen uit de regio samen te brengen en te motiveren op sociaal-economisch en sportief gebied. Zij biedt fans, sponsoren en partners een groot netwerkplatform om hieraan mee te werken, vanuit onze thuishaven als sfeervolle en veilige ontmoetingsplaats.

Wij nemen het initiatief om - samen met betrokken partners - te investeren waardevolle sociaal-economische en maatschappelijke projecten voor de regio.

Regio Zwolle United omvat onder meer de volgende domeinen: Regiobinding en PEC Zwolle United.

Regio Zwolle United

MKB Regio Zwolle

MKB Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers uit Regio Zwolle en verbetert actief het ondernemersklimaat voor het midden en kleinbedrijf. Dit doet MKB Regio Zwolle als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland. Daarnaast brengt MKB Regio Zwolle ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert business-to-business en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen.

VNO-NCW Regio Zwolle

VNO-NCW is een werkgeversvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in Regio Zwolle. VNO-NCW is de schakel tussen ondernemers en de overheid en het onderwijs en zij brengt ondernemers in contact met andere ondernemers om zo kennis en ervaringen met elkaar te delen.