Netwerken


Samenwerken en netwerken 
Binnen de Regio Zwolle hebben zich de loop der jaren meerdere samenwerkingsverbanden gevormd die zich inzetten voor de regionale ondernemers. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden worden hieronder verder toegelicht. 

Stichting Metropool Zwolle
Stichting Metropool Zwolle is een initiatief van het bedrijfsleven. De doelstelling van deze stichting is het bevorderen van de ontwikkeling en bewustwording van de eigen identiteit van de Regio Zwolle. Ook wil Stichting Metropool Zwolle de samenwerking tussen de belanghebbenden in deze regio bevorderen en regiotrots stimuleren. Metropool Zwolle is de uitgever van de Regio Zwolle Monitor en initiator van het Regio Zwolle Congres.

MKB Regio Zwolle
MKB Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers uit de Regio Zwolle en verbetert actief het ondernemersklimaat voor het midden en kleinbedrijf. Dit doet MKB Regio Zwolle als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland. Daarnaast brengt MKB Regio Zwolle ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert Business-to-Business en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen.

VNO-NCW Regio Zwolle
VNO-NCW is een werkgeversvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in Regio Zwolle. VNO-NCW is de schakel tussen ondernemers en de overheid en het onderwijs en zij brengen ondernemers in contact met andere ondernemers om zo kennis en ervaringen met elkaar te delen. 

PEC Zwolle
Met ruim 600 leden heeft PEC Zwolle het grootste businessnetwerk van de wijde omgeving. PEC Zwolle biedt bedrijven een ideaal podium waar zij zichzelf kunnen laten zien en daarnaast is PEC Zwolle de perfecte plek om te netwerken met andere ondernemers.

 

 

 

 

Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle
Het is de overtuiging van de Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ) dat bewuste omgang met mens, middelen en milieu noodzakelijk is voor blijvend succesvol ondernemen in de toekomst. DORZ is een onafhankelijke stichting voor en door ondernemers in Regio Zwolle. Aangesloten bedrijven binnen DORZ delen kennis op het gebied van duurzaamheid en werken samen om zo mogelijk nieuwe business voor elkaar te genereren.

Ondernemersteam Regio Zwolle

Het ondernemers.team is een team van ondernemers die zich inzetten voor een sterke regio.
Zij ondersteunen en initiëren initiatieven die zorgen voor groei, verbinding en vitaliteit.  Ondernemers in Regio Zwolle worden aan elkaar verbonden via regionale Topsport teams. Deze teams zijn in de Regio Zwolle actief, willen dit uitdragen en zetten zich ook in voor de Regio Zwolle. Het eerste topsport team is Regio Zwolle Volleybal.

Nieuwe netwerken

Regio Zwolle is een broedplaats waar samenwerking meer regel is, dan uitzondering. Zijn er relevante netwerken die op Regio Zwolle niveau actief zijn, die niet in deze lijst mogen ontbreken? Neem contact met ons op!

 

Regio Zwolle Congres