Netwerken


Samenwerken en netwerken

Binnen Regio Zwolle hebben zich meerdere samenwerkingsverbanden gevormd die zich inzetten voor de regionale ondernemers. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden wordt hieronder verder toegelicht.

Stichting Metropool Regio Zwolle

Stichting Metropool Regio Zwolle heeft twee heldere doelstellingen. Allereerst geven zij inzicht in de economische situatie van onze regio. De tweede doelstelling is het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Deze doelstellingen zijn de basis om ieder jaar de Regio Zwolle Monitor uit te geven met de actuele stand van de economie. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks het Regio Zwolle Congres.

MKB Regio Zwolle
MKB Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers uit Regio Zwolle en verbetert actief het ondernemersklimaat voor het midden en kleinbedrijf. Dit doet MKB Regio Zwolle als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland. Daarnaast brengt MKB Regio Zwolle ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert business-to-business en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen.

VNO-NCW Regio Zwolle
VNO-NCW is een werkgeversvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in Regio Zwolle. VNO-NCW is de schakel tussen ondernemers en de overheid en het onderwijs en zij brengt ondernemers in contact met andere ondernemers om zo kennis en ervaringen met elkaar te delen.