arrow left Terug

Netwerken


Samenwerken en netwerken

Binnen Regio Zwolle hebben zich meerdere samenwerkingsverbanden gevormd die zich inzetten voor de regionale ondernemers. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden wordt hieronder verder toegelicht.

Regio Zwolle United

PEC Zwolle en Regio Zwolle werken sinds 2010 actief samen. Dit resulteerde in 2014 in de oprichting van stichting Regio Zwolle United: een stichting met ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) die is verbonden aan PEC Zwolle. De stichting is in het leven geroepen om sport te gebruiken als onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van Regio Zwolle. Samen met circa 70 betrokken partners investeert de stichting in de groei van Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en sportief gebied.

Regio Zwolle United

VNO-NCW Regio Zwolle

VNO-NCW is een werkgeversvereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in Regio Zwolle. VNO-NCW is de schakel tussen ondernemers en de overheid en het onderwijs en zij brengt ondernemers in contact met andere ondernemers om zo kennis en ervaringen met elkaar te delen.

MKB Regio Zwolle

MKB Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers uit Regio Zwolle en verbetert actief het ondernemersklimaat voor het midden en kleinbedrijf. Dit doet MKB Regio Zwolle als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland. Daarnaast brengt MKB Regio Zwolle ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert business-to-business en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen.

Stichting Metropool Regio Zwolle

Stichting Metropool Regio Zwolle heeft twee heldere doelstellingen. Allereerst geven zij inzicht in de economische situatie van onze regio. De tweede doelstelling is het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek. Deze doelstellingen zijn de basis om ieder jaar de Regio Zwolle Monitor uit te geven met de actuele stand van de economie. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks het Regio Zwolle Congres.