Ondernemersklimaat


DAAROM REGIO ZWOLLE

 

Onbetwiste economische TOP-regio

Een voortrekkersfunctie in de toegepaste kenniseconomie van Nederland met een hoge arbeidsmoraal en een economische groei die elk jaar het landelijk gemiddelde overtreft. Regio Zwolle wordt de 4e economische topregio van Nederland!

Eerste klas infrastructuur

Met de centrale ligging in combinatie met een uitstekende bereikbaarheid vormt de regio de verbinding tussen het westen en noordoosten van Nederland en de poort naar Europa. Met de strategische logistieke ligging is Regio Zwolle de perfecte uitvalsbasis voor (inter)nationaal zakendoen.

Sterk ontwikkelde distributiesector

Veel aandacht voor versterking van mobiliteit en de logistieke sector. Ondernemers werken samen en bundelen krachten in het Logistiek Netwerk. Samen met havenbedrijf Port of Zwolle laten zij zich ook actief gelden op de (inter)nationale markt. De Regio Zwolle vertoont een stevige groei op het gebied van internationale goederenstromen.

Vernieuwend ondernemerschap

Samen het beste uit onszelf halen. Het draait allemaal om de 3 G’s: Gunnen, Groeien en Grensontkennend. Deze menselijke factoren in de ondernemersgeest maken dat de regio zo succesvol is en landelijk verschil maakt.

Investeren in mensen

In de Regio Zwolle kunnen talenten zich ontwikkelen. Het MBO en HBO in Regio Zwolle staat bekend om hun kwaliteit en innoverend vermogen. Bedrijven, scholen en de samenwerkende gemeenten zetten zich in voor een leven lang ontwikkelen.

Verkeersplein ABN AMRO Toren Regio Zwolle

Port of Zwolle Haven Kampen

Strategisch logistieke positie en krachtige sectoren

Veelzijdigheid is een groot goed en Regio Zwolle laat zich graag voorstaan op haar diversiteit. Dat neemt niet weg dat de regio vooruitstrevend is op meerdere gebieden. Regio Zwolle wordt in de eerste plaats gekenmerkt door haar strategisch logistieke positie. Door haar centrale ligging en uitstekende bereikbaarheid via weg, water en spoor is Regio Zwolle de schakel tussen de Randstad en het noorden en vormt het de corridor naar Noord en Oost Europa. Daarbij is Regio Zwolle onderscheidend op het gebied van E-commerce. De regio kent een uitgebreide en dynamische E-commerce sector met een uniek palet aan bedrijven en ontwikkelt zich tot dé E-commerce regio van Nederland.

De sectoren Kunststoffen, Health en Agri&Food vormen de andere belangrijke bouwstenen van de regionale economie. Deze combinatie maakt van Regio Zwolle een welvarende regio. En die welvarendheid staat aan de basis van nog een bloeiende sector: de creatieve industrie. In deze mix delen de verschillende sectoren kennis en creëren we nieuwe kansen door kruisbestuiving. Gezamenlijk vormen ze een bruisend geheel dat de aanjager is voor succesvolle toegepaste innovatie.

Het fundament van het ondernemerssucces van Regio Zwolle bestaat uit de vele gezonde familiebedrijven. Zij vormen samen de verbindende kracht en de onmisbare motor van de economie. Deze succesvolle MKB’ers zijn diep geworteld in de regionale grond en zijn daardoor enorm betrokken bij de regio en al haar inwoners. Dit komt tot uiting in de hands-on samenwerking tussen overheid, professionals, ondernemers en onderwijs, waardoor iedereen kan profiteren van het potentieel tot verdere economische groei.

Logistiek

Regio Zwolle heeft veel aandacht voor de versterking van de mobiliteit en de logistieke sector. Gemeenten en ondernemers werken op diverse terreinen met elkaar samen. Daarnaast kent de regio een stevige distributiesector met grote bedrijfslocaties als Wehkamp, Wärtsilä, Scania, TNT, Post NL en het AH-distributiecentrum. Logistiek gerelateerde organisaties in de Regio Zwolle hebben de krachten gebundeld in het Logistiek Netwerk Regio Zwolle. Met als doel om vanuit één agenda de Regio Zwolle te positioneren als het logistiek knooppunt van het Noordoosten en corridor naar Noord en Oost Europa. Logistiek Netwerk Regio Zwolle

Port of Zwolle
Het havenbedrijf Port Of Zwolle speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse binnenvaart. De havens in Zwolle, Kampen en Meppel vormen een uitstekende overslagplek voor goederen van en naar de grote mainports en vormt een logistiek knooppunt naar het achterland. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met havenbedrijven in Rotterdam en Antwerpen. Bedrijven als Wärtsilä, Wehkamp, IJzerleeuw, Salland Olie, DHL en vele anderen zijn al actief binnen Port of Zwolle. Bezoek Port of Zwolle

E-commerce

Elk talent telt

Regio Zwolle kent een uitgebreide E-commerce sector met een uniek palet aan bedrijven. Deze bedrijven zijn nationaal en internationaal actief. Voorbeelden daarvan zijn De Nieuwe Zaak, IQ Media, Yourhosting en wehkamp.  In het Topcentrum E-commerce  werken 35 regionale E-commerce bedrijven, 5 onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio  Zwolle, Provincie Overijssel, Provincie Flevoland en de 21 gemeenten van Regio Zwolle samen om dé E-commerce regio van Nederland te worden.

Voor de bedrijven is ICT in het algemeen en E-commerce in het bijzonder een belangrijke aanjager voor innovatie. De onderwijsinstellingen ontwikkelen en bieden onderwijs aan op het gebied van E-commerce. Gezamenlijk spannen zij zich in om goed opgeleide mensen te hebben en te houden.

Meer informatie over het E-commerce cluster  is te vinden via: https://www.kennispoortregiozwolle.nl/e-commerce/

 

Kunststoffen

Plastics go circulair – Plastics get smart

De kunststofindustrie in Nederland is sterk geconcentreerd in Regio Zwolle. Nieuwe slimme producten, processen en diensten creëren meerwaarde en zijn veiliger, betrouwbaarder en energiezuiniger. Sensortechnologie levert een directe bijdrage aan efficiënt gebruik van grondstoffen. Hele ketens worden door deze technologie opnieuw ingericht. Het Polymer Science Park is dé industriële broedplaats voor de kunststoftechnologie, coatings en 3D printen en helpt bedrijven met kennis en faciliteiten. In Nederland is verder geen locatie te vinden waar wetenschap en bedrijfsleven op systematische wijze samenwerken om kunststofrecycling een stap verder te brengen. Binnen de programmalijn ‘Plastics go circulair’ heeft het Polymer Science Park als enige in Nederland een Proeftuin Recycling: Future Proof Polymers. Daarnaast worden in de programmalijn ‘Plastics get smart’ innovatieve toepassingen vanuit de combinatie kunststoffen, sensoren en robotica in demonstratieprojecten uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met de Universiteit Twente en de Wageningen University & Research Centre, onderdeel van de sterke High Techsector in Oost-Nederland.

NLR
NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. Hierbij spelen nieuwe materialen, zoals kunststoffen, een prominente rol. Een van de locaties is Marknesse (gemeente Noordoostpolder), waar alle productiehallen staan. Maak kennis met NLR op www.nlr.nl

Agri & Food

Onderscheidend op food innovatie

Agri&Food is een belangrijke sector in de Regio Zwolle, waarbij de circulair-economische toekomst van de Agri & Food business centraal staat, maar ook duurzame ketens en het vinden van oplossingen voor energie vraagstukken of nieuwe samenwerkingsvormen. Met de ‘world potato city’ Emmeloord en de grootste vertical farm van Europa in Dronten is het logisch dat er vanuit de hele wereld gekeken wordt naar wat onze regio te bieden heeft. En met de Green East beschikt de regio ook over een onderzoeks- en innovatiecentrum om de circulaire economie voor de Agri&Food business te realiseren. De kracht van de regio komt vooral tot uitdrukking in de vele kleine voorbeelden van toegepaste innovatie: ondernemers die oplossingen vinden voor de vragen van morgen.

Het Agri&Food Innovatieteam van Kennispoort ondersteunt deze ondernemers, begeleidt startups en draagt bij aan de kennisontwikkeling die nodig is om deze top sector verder te laten ontwikkelen.

World Potato City    Green East    Vertical Farm

Health en Lifescience

Samen leren en werken aan de zorg van morgen

Omdat de zorg snel verandert, is innovatie in de zorg van groot belang voor het behoud van het zorgstelsel. Met het grootste topklinisch ziekenhuis van Nederland, Isala en de onderwijsinstellingen (Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa, Deltion College en Landstede) heeft Regio Zwolle een innovatieklimaat waarin ondernemers hun innovatie kunnen toetsen in de praktijk. Zo is door onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden het Zorgtrainingscentrum opgericht en weet Regio Zwolle precies wat er speelt op het gebied van zorg.

 Het Health Innovation Park is dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap. Het innovatieproces tussen zorgaanbieders en ondernemers wordt optimaal afgestemd. Hierdoor worden innovatieve ideeën omgezet in producten of diensten. Vanaf het Health Innovation Park levert Inhealth-ICT digitale ontwikkelkracht om virtuele behandeling en diagnostiek, informatie op afstand, het delen van data en langer thuis kunnen wonen mogelijk te maken.