arrow left Terug

Ondernemersklimaat


DAAROM REGIO ZWOLLE

 

Onbetwiste economische topregio

Regio Zwolle heeft een voortrekkersfunctie in de toegepaste kenniseconomie van Nederland met een hoog arbeidsmoraal en een economische groei die elk jaar het landelijk gemiddelde overtreft.  Wij hebben  de ambitie om in 2030 de  4e economische topregio van Nederland te worden. Hiermee completeren wij het economische vierkant van Nederland.

Eerste klas infrastructuur

Met de centrale ligging in combinatie met een uitstekende bereikbaarheid vormt  Regio Zwolle de verbinding tussen het westen en noordoosten van Nederland en de poort naar Europa. Met de strategische logistieke ligging is Regio Zwolle de perfecte uitvalsbasis voor (inter)nationaal zakendoen.

Sterk ontwikkelde distributiesector

In Regio Zwolle is veel aandacht voor versterking van mobiliteit en de logistieke sector. Ondernemers werken samen en bundelen krachten in het Logistiek Netwerk Regio Zwolle. Samen met havenbedrijf Port of Zwolle laten de ondernemers zich zien op de (inter)nationale markt. Regio Zwolle vertoont een stevige groei op het gebied van internationale goederenstromen.

Vernieuwend ondernemerschap

In Regio Zwolle halen we met ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het beste uit onszelf. Het draait allemaal om de 3 G’s: gunnen, groeien en grensontkennend werken. Deze menselijke factoren in de ondernemersgeest maken dat de regio zo succesvol is en landelijk het verschil maakt.

Investeren in mensen

In Regio Zwolle kunnen talenten zich ontwikkelen. Het mbo en hbo in Regio Zwolle staan bekend om hun kwaliteit en innoverend vermogen.  Ondernemers, onderwijs en de samenwerkende overheden zetten zich in voor een 'leven lang ontwikkelen'.

Strategisch logistieke positie en krachtige sectoren

Door de centrale ligging van Regio Zwolle en haar uitstekende bereikbaarheid via weg, water en spoor zijn we de schakel tussen de Randstad en Noord- en Oost-Europa.

Regio Zwolle kent een uitgebreide en dynamische E-commerce sector met een uniek palet aan bedrijven en ontwikkelt zich tot dé E-commerce regio van Nederland.

De sectoren Kunststoffen, Health en Agri&Food vormen de andere belangrijke bouwstenen van de regionale economie. Deze combinatie maakt van Regio Zwolle een welvarende regio. En die welvarendheid staat aan de basis van nog een bloeiende sector: de creatieve industrie. In deze mix delen de verschillende sectoren kennis en creëren we nieuwe kansen door kruisbestuiving. Gezamenlijk vormen ze een bruisend geheel dat de aanjager is voor succesvolle toegepaste innovatie.

Het fundament van het ondernemerssucces van Regio Zwolle bestaat uit de vele gezonde familiebedrijven. Zij vormen samen de verbindende kracht en de onmisbare motor van de economie. Deze succesvolle MKB’ers zijn diep geworteld in de regionale grond en zijn daardoor enorm betrokken bij de regio en al haar inwoners. Dit komt tot uiting in de hands-on samenwerking tussen overheid, professionals, ondernemers en onderwijs, waardoor iedereen kan profiteren van het potentieel tot verdere economische groei.

Verkeersplein ABN AMRO Toren Regio Zwolle