Ondernemersklimaat


Regio Zwolle presteert economisch gezien op een tal van vlakken boven het nationale gemiddelde. Dat blijkt onder meer uit de Regio Zwolle Monitor. Daarnaast hebben de stappen die de regio gezet heeft om samenwerking te bevorderen bijgedragen aan het succes van de regio en de evenwichtige ontwikkeling die de regio als geheel kenmerkt.

 

Op de sterke schouders van familiebedrijven

Financieel gezonde familiebedrijven vormen het fundament van het succes van Regio Zwolle. Meer dan 75 % van onze bedrijven is een familiebedrijf en gezamenlijk zijn ze een bindmiddel, een onmisbare motor van de economie. Deze MKB-bedrijven hebben hun wortels diep in de regionale grond en zijn daardoor betrokken bij de regio en haar inwoners. Door de bank genomen hebben ze oog voor de lange termijn, zijn ze vernieuwend zonder het oude te verliezen én onderhouden ze een duurzame relatie met hun medewerkers.

 

De hechtheid en samenhang van de Regio Zwolle zorgen voor een evenwichtig totaalpakket van gunstige randvoorwaarden als: 

  • Een veerkrachtige en diverse economische structuur;
  • Ruimte voor bedrijvigheid;
  • Goed bereikbaar vanwege de gunstige ligging tussen de Randstad en Noord- en Oost Nederland;
  • Aantrekkelijke woonomgeving.

Kortom, Regio Zwolle beschikt over een rijke voedingsbodem waarop ontwikkeling uitstekend floreert. Niet voor niets scoort Regio Zwolle al jaren in de top van economisch sterke regio's in het onderzoek van Bureau Louter en Elsevier.

Wilt u uw bedrijf vestigen in Regio Zwolle? Neem contact op met één van de accountmanagers van de twintig gemeenten van Regio Zwolle.

Verkeersplein ABN AMRO Toren Regio Zwolle

Port of Zwolle Haven Kampen

Vijf krachtige sectoren

Veelzijdigheid is een groot goed en Regio Zwolle laat zich graag voorstaan op haar diversiteit. We willen en zijn vooruitstrevend en onderscheidend op meerdere gebieden. Waarbij de sectoren Agri & Food, Vrijetijdseconomie, Health, Kunststoffen en Logistiek sterk vertegenwoordigd zijn. Deze vijf sectoren maken van Regio Zwolle een welvarende regio. En die welvarendheid staat aan de basis van nog een bloeiende sector: de creatieve industrie.
In deze mix van veelzijdigheid delen de verschillende sectoren kennis en creëren we nieuwe kansen door kruisbestuiving. Gezamenlijk vormen ze een bruisend geheel dat de aanjager is voor succesvolle toegepaste innovatie.

Logistiek

Regio Zwolle heeft veel aandacht voor de versterking van de mobiliteit en de logistieke sector. Gemeenten en ondernemers werken op diverse terreinen met elkaar samen, zoals Hanzelijn verbindt, Project IJsseldelta en de Havenvisie Zwolle/Kampen/Meppel, inclusief de realisatie van een gezamenlijk Havenbedrijf: Port of Zwolle. Daarnaast kent de regio een stevige distributiesector met grote bedrijfslocaties als Wehkamp, Wärtsilä, Scania, TNT, Post NL en het AH-distributiecentrum.

PORT OF ZWOLLE
Het havenbedrijf Port Of Zwolle speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse binnenvaart. De havens in Zwolle, Kampen en Meppel vormen een uitstekende overslagplek voor goederen van en naar de grote mainports en vormt een logistiek knooppunt naar het achterland. Hierbij wordt onder meer samengewerkt met havenbedrijven in Rotterdam en Antwerpen. Bedrijven als Wärtsilä, Wehkamp, IJzerleeuw, Salland Olie, DHL en vele anderen zijn al actief binnen Port of Zwolle.

Bezoek Port of Zwolle

Agri & Food

Agri & Food is een belangrijke sector in  Regio Zwolle. De land- en tuinbouw plus de bijbehorende verwerkende en toeleverende industrie zijn essentieel voor de regionale economie en leveren werkgelegenheid: alleen al ruim 55.000 werknemers in de land- en tuinbouw. Regio Zwolle beschikt over een grote diversiteit aan agrarische sectoren. Van duurzame veehouderij in het oosten tot gespecialiseerde akkerbouw in het westen.

WORLD POTATO CITY IN REGIO ZWOLLE
Emmeloord staat wereldwijd bekend als 'world potato city'. Het is niet verwonderlijk dat agrarische bedrijven en organisaties in de Noordoostpolder elkaar opzoeken en versterken. Het agrofoodcluster in Emmeloord is een landelijk opererend cluster, opgezet en gefinancierd door bedrijven en organisaties in de open teelt. Deze partners vertegenwoordigen een jaaromzet van circa twee miljard euro.

AGRI & FOOD CLUSTER REGIO ZWOLLE
Het Agri & Food Innovatie cluster Regio Zwolle verbindt ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs. Door start-ups en ondernemers met innovatieve ideeën te begeleiden van idee tot realisatie.

Het doel is het stimuleren van nieuwe initiatieven in de regio, het verspreiden van kennis en het geven van een extra impuls aan de werkgelegenheid. Niet alleen in de agri en food sector, maar ook in de keten eromheen.

Kunststoffen

POLYMER SCIENCE PARK
In Regio Zwolle is in toenemende mate andacht voor kunststoffen. Het doel is om Regio Zwolle uit te laten groeien tot dé kunststofregio van Nederland met een centrale positie voor het Polymer Science Park. Om dat doel te behalen en waar mogelijk te faciliteren, speelt Kennispoort Regio Zwolle een belangrijke rol. Ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheid hebben hun krachten gebundeld. Deze publiek-private samenwerking is de sleutel tot succes waarbij het Polymer Science Park een faciliterende en verbindende rol vervult.

DUTCHFIETS
Een van de prominente producten die nationaal en internationaal in het oog springt, is de Dutchfiets van jonge ondernemer Johannes Alderse Baas. In zijn studententijd ging hij aan de slag met het ontwikkelen van een kunststof fiets. De basis is hierbij gelegd binnen het Polymer Science Park. Via een crowdfundingactie is financiering gerealiseerd (binnen 1 dag). Eind 2016 werden de eerste fietsen opgeleverd. Kijk voor meer informatie op Dutchfiets.nl.

NLR
NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor complexe uitdagingen in de aerospace sector. Hierbij spelen nieuwe materialen, zoals kunststoffen, een prominente rol. Een van de locaties is Marknesse (gemeente Noordoostpolder), waar alle productiehallen staan. Maak kennis met NLR op www.nlr.nl

Health en Lifescience

De sector Health en Lifescience is een belangrijke sector voor Regio Zwolle. Een vijfde van de mensen in Regio Zwolle werkt in de gezondheidszorg, dus dat betekent dat deze sector een grote rol speelt binnen de Regio Zwolle. Het Health Innovation Park (HIP) is een coöperatieve vereniging, van en voor haar leden en partners en is de centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in Regio Zwolle. 
Het HIP weet wat er speelt op het gebied van de zorg en innovatie en human capital. Zij helpt zorgaanbieders, ondernemers, kennisinstellingen en zorgverzekeraars bij het schrijven van een business plan, zoeken naar financiering, introductie in netwerken en ontwikkelen van een proof of concept.

Vrijetijdseconomie

Toerisme is economisch gezien belangrijk voor de Regio Zwolle. Jaarlijks verblijven miljoenen Nederlanders, Belgen, Duitsers en Aziaten attractieve toeristische trekpleisters binnen Regio Zwolle, zoals het Vechtdal, Giethoorn, Zuid-Drenthe, historische Hanzesteden en de Noord-Veluwe. Daarnaast speelt zakelijk toerisme in toenemende mate een rol van betekenis voor de vrijetijdseconomie. De samenwerking binnen het cluster Vrijetijdseconomie richt zich op het versterken van ondernemerschap in de recreatieve sector. Binnen de vier provincies zijn de volgende organisaties betrokken bij de vermarkting van de vrijetijdseconomie: