Onderwijs


Waar onderwijs en bedrijfsleven aan hetzelfde touwtje trekken – samenwerken – dáár ontstaat ruimte voor innovatie, voor vakmensen en kenniswerkers. Een klimaat waarin mensen hun kennis en kwaliteit kunnen uitdragen en overdragen. Regio Zwolle heeft zo’n klimaat. Onze mbo- en hbo-scholen staan bekend om hun kwaliteit en innoverend vermogen en trekken nieuwe denkers en doeners aan. Nog steeds sluit dit aan bij de visie van Johan Cele. Cele was een man die in de middeleeuwen een sterke stempel op het onderwijs in Zwolle drukte.

Een leven lang leren

Regio Zwolle zet met de Human Capital Agenda in op de vergroting van de instroom van studenten en ‘een leven lang leren’, waar bestaande medewerkers blijvend opgeleid worden. We werken aan de doorontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur, zodat leren en werken perfect op elkaar aansluiten. Hiermee creëren we een omgeving waarin kwalitatief goed personeel zich kan ontwikkelen en zich blijvend wil vestigen