arrow left Terug

Ontwikkelpad


Voor iedere opgave is geschetst hoe ze bijdragen aan de drie anderen. Dit laat zien hoe de warmehartenstrategie leidt tot integrale oplossingen. Voor vijf gebieden zijn integrale ontwikkelprogramma’s gedefinieerd. Met deze programma’s willen we veel maatschappelijke meerwaarde creëren.

Deze vijf ontwikkelprogramma’s zijn:

  • Stedelijker Zwolle
  • Karakteristieke stationsomgevingen
  • Gezonde buurt
  • Vitale kernen
  • Krachtige binnensteden.

Een Klimaatadaptieve Delta vraagt ook om veranderingen op systeemniveau, waarbij we het water- en mobiliteitssysteem niet verder onder druk willen zetten. Dat vraagt om aandacht bij de bron. Daarom zijn er naast de vijf ontwikkelprogramma’s ook twee programma’s op systeemniveau ontwikkeld, namelijk:

  • Regionale sponsstrategie
  • Regionale mobiliteitsstrategie

In de uitwerking van de programma’s brengen we onderlinge afhankelijkheid in beeld en spreken we af waar samenwerking een concrete meerwaarde biedt.