arrow left Terug

Oost NL


Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL laat ondernemers duurzaam groeien

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterkt Oost NL de regionale economie in Oost-Nederland. Oost NL helpt bedrijven duurzaam te innoveren, investeren en internationaliseren. Ook stelt Oost NL haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan bedrijven in de sectoren food, health, tech en energy die werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Oost NL ontwikkelt en versterkt regionale bedrijvenclusters en kennisnetwerken. Ook ondersteunt zij bedrijven bij het opstellen van een sluitende businesscase en treden we op als durfinvesteerder. Oost NL stimuleert groei door het aantrekken van buitenlandse en bovenregionale bedrijven, ondersteunt de uitbreiding van deze bedrijven en jaagt internationale handel aan.

Maak kennis met ons

www.oostnl.nl

T 088-6670100 E: info@oostnl.nl