De nieuwe agenda van Regio Zwolle


Wat gaan we doen?

Regio Zwolle organiseert meer slagkracht om meer resultaten te boeken en nóg beter te presteren. De nieuwe koers die de regiopartners gaan varen, ligt vast in het rapport Regio Zwolle stapt over eigen grenzen. Het uitgangspunt is dat ‘coalities van bereidwilligen’ de vraagstukken en opgaven oppakken die we samen hebben geformuleerd. Nieuw is dat elke partner die meerwaarde wil en kan leveren, zich bij zo’n coalitie kan aansluiten.

Hoe organiseren we dit?

Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. Maar de status quo handhaven is geen optie; we willen niet alleen maar goed blijven, we willen nog beter worden! Daar hoort een nieuwe ambitieuze agenda bij. We kijken verder dan alleen het thema Economie, en focussen ook op andere vraagstukken die met een goed draaiende economie te maken hebben: Menselijk Kapitaal, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Energie. Rondom deze verbindende en herkenbare vraagstukken werken de coalities gedurende langere tijd stevig samen aan het versterken van de kracht van de regio. Als coalitiepartner heb je meer inbreng bij wat je belangrijk vindt, en de besluitvorming in coalities is snel en slagvaardig. De coalitiepartners komen met voorstellen die leiden tot concrete resultaten. Elke coalitie legt de afspraken rondom de samenwerking vast, bepaalt het bijbehorende prijskaartje, en maakt een uitvoeringsplan. Niet alle opgaven volgend uit de Nieuwe Agenda worden overigens in coalities uitgewerkt. Over thema’s en verkenningen die de regio als geheel aangaan, beslist de regiegroep die de vier O’s vertegenwoordigt.

Meedoen? Neem contact met ons op!

Economie

Onze economie floreert – met respect voor het ecologisch plafond – op topniveau, heeft een hoog aanpassingsvermogen en betrekt zoveel mogelijk mensen in het arbeidsproces. Meer weten? Bezoek de website van de Economic Board Regio Zwolle.

 

Menselijk Kapitaal

Inwoners van Regio Zwolle kunnen zich ontplooien, kunnen mee in de zich dynamisch ontwikkelende samenleving, doen wat ze kunnen en ervaren dat als zinvol en bevredigend.

 

Leefomgeving

In Regio Zwolle woon en leef je met plezier in een veilige en gezonde omgeving, je komt graag in de regio recreëren.

 

Bereikbaarheid

Regio Zwolle is goed bereikbaar via het net van rail, water en wegen. Steden en kernen zijn snel toegankelijk en je hebt overal een snelle digitale verbinding.

 

Energie

Regio Zwolle speelt proactief in op de toekomst door innovatieve manieren van energietransitie.