arrow left Terug

Programma Energie


Regio Zwolle wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat doet zij door kansen en bedreigingen te signaleren en acties te ondernemen in gevallen waar zij meerwaarde levert. Dit is met name het geval waar de regio over grenzen opereert: letterlijk over de grenzen van de RES-sen (Regionale Energie Strategieën), maar ook over de grenzen van de opgaven van Regio Zwolle. Dus in de verbinding naar Leefomgeving, Menselijk Kapitaal (HCA), Economie en Bereikbaarheid.

Wat gaan we doen in 2021

De verkenning van de exacte meerwaarde van Regio Zwolle doen we in 2021. We zijn aanvullend aan de RES-sen. In 2021 wordt duidelijk welke activiteiten we ontplooien. Voorlopig denken we aan:

  • het leggen van dwarsverbanden met Economie (kansen voor de energiesector), Human Capital (bijvoorbeeld omscholing ten behoeve van werk in de nieuwe energie), Leefomgeving (onder meer duurzame bedrijventerreinen), Bereikbaarheid (slimme combinaties rond bijvoorbeeld laadinfrastructuur)
  • het aanjagen van innovaties
  • bijdragen aan grensoverschrijdende grootschalige projecten binnen de regio

Dat betekent in de praktijk dat we vanuit deze brede invalshoeken optimaal kunnen bijdragen aan ons doel: van toegevoegde waarde zijn in de versnelling van de energietransitie. Want dat is wat we willen. Geen extra overleg, maar concreet inspireren en aanjagen. Over de fysieke grenzen heen én over de schotten heen die soms tussen partijen of onderwerpen staan.

Recente ontwikkelingen

Hier vindt u de ontwikkelingen van deze tafel gedurende het jaar te staan, bijv. in de vorm van een (link naar een) nieuwsbericht.

Nieuwsberichten

Organisatie Programma Energie

Voorzitter
Erica van Lente, burgemeester gemeente Dalfsen 

Ondersteuning Regio Zwolle Bureau
Dick Molenaar
voorzitter waakvlamgroep/programmamanager energie

Contact
regiozwolle@zwolle.nl

Overleggen in 2022

  • Donderdag 10 februari 2022, 15.00 – 17.00 uur
  • Maandag 30 mei 2022, 15.00 – 17.00 uur
  • Donderdag 29 september 2022, 15.00 – 17.00 uur
  • Donderdag 8 december 2022, 14.30 – 16.00