arrow left Terug

Project 17. Quickscan klimaatadaptatie en watersysteem lange termijn


Omschrijving
Welke invloed heeft het watersysteem in de toekomst op de opgaven voor bijvoorbeeld wonen, energietransitie, mobiliteit en natuur in Regio Zwolle? En andersom: hoe kunnen ruimtelijke ontwikkelingen in Regio Zwolle bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem? Twee vragen waar de quick-scan antwoord op moet geven. De uitkomsten leveren input voor projecten in Regio Zwolle op het gebied van verstedelijking, bereikbaarheid en klimaatbestendige ontwikkelingen.

Totale investering
250.000 euro

Meer informatie
Bert Bijkerk bertbijkerk@wdodelta.nl tel. 0882331490