arrow left Terug

Project 4. Impactgenerator A&F


Omschrijving
Alternatieve verdienmodellen en innovatieve bedrijven in de agri- & foodsector zorgen voor een goed leef- en vestigingsklimaat van plattelandsgebieden. Daarom versterken we diverse ontwikkelingen in de agri-& foodketens. Denk aan: eiwit, klimaat, kringlooplandbouw en ‘biobased business’. Dit doen we samen met The Green East. We ondersteunen tien startups in de doorontwikkeling van hun duurzame verdienmodellen. En tien agrariërs uit Regio Zwolle die we betrekken bij een nieuw verdienmodel voor waterlinzenteelt.

Totale investering
400.000 euro

Meer informatie
Herald Immink herald.immink@raalte.nl, tel. 06 25 35 61 80.