Jaarverslag Regio Zwolle 2019

Jaarverslag Regio Zwolle 2019

Download caret right orange icon

Regio Zwolle Monitor 2020

De Regio Zwolle is een sterke regio die volop in ontwikkeling is. De Regio Zwolle Monitor 2020 geeft dat weer met cijfers en duiding vanuit sociaal- en ruimtelijk-economisch perspectief. De monitor presenteert het karakter van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en de regionale arbeidsmarkt.

Regio Zwolle Monitor 2020

Download caret right orange icon

Atlas Regio Zwolle

Download hier de Atlas Regio Zwolle (.pdf, 64 mb)

Atlas Regio Zwolle

Download caret right orange icon

Regio Zwolle Monitor 2019

De Regio Zwolle is een sterke regio die volop in ontwikkeling is. De Regio Zwolle Monitor 2019 geeft dat weer met cijfers en duiding vanuit sociaal- en ruimtelijk-economisch perspectief. De monitor presenteert het karakter van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en de regionale arbeidsmarkt.

Regio Zwolle Monitor 2019

Download caret right orange icon

Jaarverslag Regio Zwolle 2018

Met het Jaarverslag 2018 zetten wij de successen en activiteiten in de schijnwerpers die het afgelopen jaar door overheid en ondernemers, onderzoek- en onderwijsinstellingen zijn bereikt. Ook bieden we een doorkijk naar 2019.

 

Jaarverslag Regio Zwolle 2018

Download caret right orange icon

Fase 2 MIRT-Onderzoek A28

In het zogeheten bestuurlijk overleg MIRT van november 2018 is afgesproken dat Rijk en regio (Overijssel, Drenthe en Gelderland) een MIRT-onderzoek gaan uitvoeren naar de A28 (Amersfoort-Hoogeveen). In overleg tussen het Rijk en de regio is het MIRT-onderzoek opgeknipt in twee fases: probleemanalyse en het onderzoek kansrijke oplossingsrichtingen. De probleemanalyse is op 1 april vastgesteld door de Stuurgroep A28 (directeur IenW en RWS en gedeputeerden van de drie betrokken provincies. Een overzicht van de conclusies van de probleemanalyse kan u onderaan dit bericht downloaden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Fase 2 MIRT-Onderzoek A28

Download caret right orange icon

Regio Zwolle Monitor 2018

De Regio Zwolle is een sterke regio die volop in ontwikkeling is. De Regio Zwolle Monitor geeft dat weer met cijfers en duiding vanuit sociaal- en ruimtelijk-economisch perspectief. De monitor presenteert het karakter van het bedrijfsleven, regionale kerngegevens en de regionale arbeidsmarkt.

 

Regio Zwolle Monitor 2018

Download caret right orange icon

Profiel Stedelijke Cultuurregio Zwolle

Er zijn van oudsher natuurlijke banden in Regio Zwolle en er is reeds een econo-misch samenwerkingsverband dat we willen uitbreiden om elkaar op cultureel gebied te versterken. Zo wordt Regio Zwolle, Cultuurregio Zwolle. Vele cultuurinstellingen, 21 gemeenten en 4 provincies op zoek naar samenwerking om het regioprofiel te versterken, om het publiek nog beter te bedienen en om de sector sterker te maken. Een kansrijk en ambitieus plan.

 

Profiel Stedelijke Cultuurregio Zwolle

Download caret right orange icon

Jaarverslag Regio Zwolle 2017

Met het Jaarverslag 2017 zetten wij de successen en activiteiten in de schijnwerpers die het afgelopen jaar door overheid en ondernemers, onderzoek- en onderwijsinstellingen zijn bereikt.

Door te klikken op de links in het jaarverslag kunt u hierover meer lezen. En dan ziet u dat er in Regio Zwolle een mooie groeiende samenwerking is ontstaan tussen alle betrokken partners.

Jaarverslag Regio Zwolle 2017

Download caret right orange icon

Human Capital Agenda Regio Zwolle

Investeren in mensen de Human Capital Agenda Regio Zwolle

Human Capital Agenda Regio Zwolle

Download caret right orange icon