Proeftuin Regio Zwolle – Verslag bijeenkomst ruimtelijk regionale agenda

Publicatie

Proeftuin Regio Zwolle – Verslag bijeenkomst ruimtelijk regionale agenda

Download

Wegen naar de toekomst

Publicatie

Wegen naar de toekomst

Download

Verslag sociale innovatie in de praktijk

Publicatie

Verslag sociale innovatie in de praktijk

Download

De kracht van Oost Nederland

De provincies Gelderland en Overijssel gaven opdracht tot de studie ‘De kracht van Oost-Nederland’. Daarin analyseerden zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Inzichten vanuit economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden werden gecombineerd. Tijdens een congres op 6 december 2016 werden de resultaten gepresenteerd.

Publicatie

De kracht van Oost Nederland

De provincies Gelderland en Overijssel gaven opdracht tot de studie ‘De kracht van Oost-Nederland’. Daarin analyseerden zes gezaghebbende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Inzichten vanuit economische geografie, bestuurskundige kennis en de identiteit van de gebieden werden gecombineerd. Tijdens een congres op 6 december 2016 werden de resultaten gepresenteerd.

Download

Aanbiedingsbrief Regio Zwolle

Regio Zwolle wil versterken en versnellen. Met nieuwe antwoorden op het veranderende financieel en economisch tij en een vitaal alternatief voor de verzorgingsstaat. Vier jaar geleden zijn gemeenten de samenwerking gestart, nu staat er een doelgericht samenwerkingsverband met een lichte bestuurlijke organisatie. Op 31 oktober 2014 kwamen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, onderzoek en overheden bijeen in een grote werkconferentie over de toekomst van de regio. Regio Zwolle richt zich de komende jaren op drie thema’s:

• Economische ontwikkeling

• Sociale innovatie

• Positionering en verbinding

Lees verder en download de PDF

Publicatie

Aanbiedingsbrief Regio Zwolle

Regio Zwolle wil versterken en versnellen. Met nieuwe antwoorden op het veranderende financieel en economisch tij en een vitaal alternatief voor de verzorgingsstaat. Vier jaar geleden zijn gemeenten de samenwerking gestart, nu staat er een doelgericht samenwerkingsverband met een lichte bestuurlijke organisatie. Op 31 oktober 2014 kwamen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs, onderzoek en overheden bijeen […]

Download