arrow left Terug

Regiegroep Regio Zwolle


Samenstelling Regiegroep

De Regiegroep Regio Zwolle bestaat uit partners van de samenwerking uit de vier O’s:

 • Peter Snijders, burgemeester gemeente Zwolle  (voorzitter Regio Zwolle)
 • Richard Korteland, burgemeester gemeente Meppel (vertegenwoordigt de Drentse gemeenten)
 • Jan Nathan Rozendaal, burgemeester gemeente Elburg (vertegenwoordigt de Gelderse gemeenten)
 • Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel (vertegenwoordigt de 4 deelnemende provincies)
 • Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel (vervanger van Bert Boerman)
 • Ton van Amerongen,  wethouder gemeente Dronten,  (vertegenwoordigt de Flevolandse gemeenten)
 • Laurens L. de Lange, voorzitter VNO-NCW (namens ondernemers)
 • Jelle Weever, voorzitter MKB Nederland Regio Zwolle (namens ondernemers)
 • Martijn Dadema, burgemeester gemeente Raalte (tafel Bereikbaarheid)
 • René de Heer, wethouder gemeente Zwolle (tafel HCA)
 • Dennis Melenhorst, wethouder gemeente Raalte (vertegenwoordigt de Overijsselse gemeenten)
 • Henk Hagoort, voorzitter college van bestuur Windesheim (vertegenwoordigt onderwijsinstellingen)
 • Roger de Groot, burgemeester gemeente De Wolden (tafel leefomgeving)
 • Erica van Lente, burgemeester gemeente Dalfsen (tafel Energie)
 • Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle
 • Annet Horstman, lobbyregisseur Regio Zwolle
 • Daniel de Weerd, gemeentesecretaris gemeente Hattem (vertegenwoordiger gemeentesecretarissen, tevens secretaris a.i. Regio Zwolle)

Verantwoordelijkheid

De Regiegroep is verantwoordelijk voor:

 • opstellen van de agenda
 • vertalen in een meerjarenprogramma
 • samenwerken tussen alle partijen
 • opnemen van agenda en programma in de begrotingscyclus van partijen
 • verantwoording over voortgang, doelbereik en financiën
 • regie over en interbestuurlijke afstemming op lobbyactiviteiten
 • ophalen van middelen
 • toekennen van financiële middelen uit de basisbijdrage (op verzoek van een Tafel of van een Coalitie)
 • bepalen van het moment waarop gereserveerde investeringsbijdragen daadwerkelijk beschikbaar komen (op aangeven van een Coalitie)
 • informatie en communicatie over activiteiten van de regio
 • regie over (internationale) marketing van de regio