Regiegroep


De Regiegroep Regio Zwolle bestaat uit partners van de samenwerking uit de vier O’s:

 • Henk Jan Meijer, Gemeente Zwolle, voorzitter Regio Zwolle
 • Geert Meijering, Gemeente Kampen, vertegenwoordigt Overijsselse gemeenten.
 • Richard Korteland, Gemeente Meppel, vertegenwoordigt Drentse gemeenten.
 • Jan Nathan Rozendaal, Gemeente Elburg, vertegenwoordigt Gelderse gemeenten.
 • Annemieke Traag, Provincie Overijssel, namens de deelnemende Provincies.
 • Laurens de Lange, VNO NCW Regio Zwolle, namens ondernemers.
 • Jelle Weever, MKB Regio Zwolle, neemt zitting namens ondernemers.
 • Trudy Huisman, Economic Board Regio Zwolle
 • Theo Rietkerk, Landstede Zwolle, vertegenwoordigt onderwijspartijen
 • Daniël van der Weerd, Gemeente Hattem, vertegenwoordiger secretarissen.
 • Peter Snijders, Gemeente Hardenberg: tafel bereikbaarheid.
 • René de Heer, Gemeente Zwolle : tafel Human Capital.
 • Kees Praamstra, Regio Zwolle.

Rol Regiegroep

De Regiegroep heeft meer taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dan voorheen. Dit vanwege de grotere ambitie van de regio. De Regiegroep bewaakt de grote lijnen van de regionale samenwerking. Zij monitort de voortgang én vernieuwing op inhoud, proces en relatie. Dat betekent dat de Regiegroep  de uitwerking van de nieuwe koers en Nieuwe Agenda bevordert, dat er uitvoering aan gegeven wordt en dat coalities tot stand komen die resultaten neerzetten. Ook draagt de Regiegroep zorg voor de financiën en versterkt zij de betrokkenheid bij de regio.

De samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkt zich door drie G’s: Gunnen, groeien en grensontkennend werken. We willen een fluïde regio zijn die slagvaardig en besluitvaardig samenwerkt om ingewikkelde vraagstukken op te lossen. De Regiegroep is het centrale orgaan in de regio en is verantwoordelijk voor de ‘dagelijkse’ besluitvorming.

De Regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de vier O’s (overheid, ondernemers, onderwijs en overige organisaties).