Regiegroep


De Regiegroep Regio Zwolle bestaat uit partners van de samenwerking uit de vier O’s:

 • Henk Jan Meijer (voorzitter Regio Zwolle / burgemeester Zwolle),
 • Aat de Jonge (burgemeester Dronten)
 • Geert Meijering (namens PHO EZ, wethouder Kampen),
 • Annemieke Traag (gedeputeerde provincie Overijssel),
 • Henk ten Hove (voorzitter Economic Board),
 • Daniël v.d. Weerd (Hattem, coördinerend secretaris 21 gemeenten),
 • Kees Praamstra (Regio Zwolle Bureau),

Rol Regiegroep

 • Bewaakt de grote lijnen van de regionale samenwerking door overzicht en regie.
 • Monitort de ontwikkeling van de samenwerking.
 • Stelt jaarlijks de begroting op en legt dit ter bespreking voor aan het Regionaal Kernteam en PHO EZ. Vervolgens zal de begroting  formeel bij meerderheid worden vastgesteld tijdens de Regio Zwolle dag aan het eind van het jaar.
 • Indien er sprake is van een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage zal er rekening moeten worden gehouden met de P&C cyclus van iedere gemeente.
 • Legt in april verantwoording af over de activiteiten middels een jaarverslag met een financiële paragraaf en biedt dit document aan de deelnemende partners aan.  Iedere partner organiseert vervolgens zelf de verantwoording naar de achterbannen/gemeenteraden.
 • Komen 2 maandelijks bijeen. Bereid de agenda van Regionaal Kernteam voor.