Regio Zwolle label aanvragen


Vraag uw eigen Regio Zwolle label aan

Heeft uw organisatie een unieke prestatie geleverd die zowel binnen als buiten de Regio Zwolle tot de verbeelding spreekt en wilt u dit zichtbaar maken door het gebruik van het op maat gemaakte Regio Zwolle label? Dat kan. Aan het gebruik van uw eigen Regio Zwolle label zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden gelden voor alle bedrijven Zwolle.

Voorwaarden voor uw eigen Regio Zwolle label

Bekijk onderstaande vragen. Is volgens u het antwoord op alle vragen 'ja', neem dan vooral contact met ons op.

  • Is uw organisatie gevestigd in Regio Zwolle?
  • Heeft uw organisatie een unieke prestatie geleverd die verder reikt dan
  • Regio Zwolle en blijkt dit uit een onderzoek of een ranglijst die niet ouder is dan drie jaar?
  • Sluit de prestatie aan bij de missie en de visie van Regio Zwolle?
  • Is de prestatie van toegevoegde waarde voor de branding van de Regio Zwolle
  • Spreekt de prestatie tot de verbeelding bij de professioneel betrokken doelgroep?

Waar staat Regio Zwolle voor ? (missie):

De Regio Zwolle staat voor een krachtige regio met een goede balans tussen welvaart en welzijn. De Regio Zwolle kent een goed leef-, woon- en werkklimaat, dat in stand gehouden en waar mogelijk geoptimaliseerd wordt.

Waar gaat Regio Zwolle voor ? (visie):

Regio Zwolle wil vanuit samenwerking tussen de vier O’s (ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek) werken aan een optimale omgeving voor vernieuwend ondernemerschap.

Doelgroep:

Een ieder in en buiten regio Zwolle met interesse vanuit professie, waarbij een nadruk ligt op de vier O’s; Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek

MarketingOost beslist op basis van bovenstaande uitgangspunten uiteindelijk over toekenning van een persoonlijk Regio Zwolle label voor uw organisatie.

Neem contact op voor meer informatie