arrow left Terug

Regio Zwolle stapt over eigen grenzen


Vervolg Proeftuin Regio Zwolle

‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’ is het vervolgtraject van de ‘Proeftuin Maak Verschil Regio Zwolle’* en ‘Kracht van Oost’. De Regio Zwolle wil een economische topregio blijven. Het is daarom nodig de goede samenwerking op een ‘next level’ te brengen. 

Next level

In de proeftuin ‘Maak Verschil’ Regio Zwolle zijn conclusies getrokken en zijn aanbevelingen gedaan over hoe dat ‘next level’ kan worden bereikt.

Deze zijn vastgelegd in ‘Stap over je eigen grens – rapportage Proeftuin Regio Zwolle’.

Hoe kunnen we binnen de regio ons voordeel doen met deze aanbevelingen? Hoe kunnen we een proces uitzetten om daadwerkelijk slagvaardiger te worden en alles te doen om economische topregio te blijven? Dat zijn vragen waarmee de vier deeltrajecten hieronder een vervolgstap gaan maken.

 

Nieuwe Agenda

Aanjager:
Carlo van Dijk (Regio Zwolle)

Stuurgroep
Henk Hagoort (Windesheim)
Laurens de Lange (VNO-NCW)
Pierre Satink (Metropool)

Astrid Schulting (Meppel)
 Annemieke Traag (Overijssel)
Martijn Dadema (Raalte)

Geert Meijering (Kampen))
 Eddy Bilder (Zwartewaterland)

Projectgroep
 
Corné Paris (Overijssel)
 Janneke Scholten (Kampen)
 Jacob Spronk (Heerde)
 Nienke Huis in 't Veld

Joy Heijenga (RZB)
Carlo van Dijk (RZB)

Werkwijze - Capaciteit

Aanjager:
Dick Molenaar (Meppel)

Stuurgroep
Richard Korteland (Meppel)
Aat de Jonge (Dronten)
Annemieke Traag (Overijssel)

Procesteam
Dick Molenaar (Meppel)
Paul Steehouwer (Zwartewaterland)
Melanie Gils (Dalfsen)
Dennis Flokstra (Hardenberg)

Betrokkenheid - Mens in de regio

Aanjager:
Ellen Breider (Zwolle)

Stuurgroep
Rikus Jager (W’veld)
Martijn Dadema (Raalte)
Roger de Groot (de Wolden)
Vertegenwoordiger (EBRZ)
Doret Tichelaar (Hattem)
Rob Bats (Steenwijkerland)
Weth. Prinsse (Hardenberg)
Adriaan Hogendoorn (Oldebroek)

Procesteam
Ellen Breider
Karin Jager (Zwartewaterland)
Mark Duijtshoff (Dalfsen)
Marieke Tangenberg (Oldenbroek)

Responsiviteit - Financien

Aanjagers:
Corné Paris (provincie Overijssel
Kees Praamstra (Secretaris Regio Zwolle)

Stuurgroep
Henk Jan Meijer (Voorzitter Regio Zwolle)
Eddy van Hijum (provincie Overijssel)
Ton Strien (Olst-Wijhe)
Pieter van Maaren (Urk)

Procesteam
Kees Praamstra (secretaris Regio Zwolle)
Corné Paris (provincie Overijssel)
Suzanne Hoogeboom-vd. Valk(provincie Overijssel)
Jacob Boonstra (Westerveld)
Frans Kuijpers ( Zwolle)
Kees Wakker (Urk)

Proeftuin Maak verschil

Het Rijk (ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben met het programma ‘Proeftuinen Maak Verschil’ als gezamenlijke overheid de praktijk benut om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. In zogenoemde proeftuinen is samen met bestaande regionaal economische samenwerkingsverbanden onder andere gekeken naar hoe wetgeving meer ruimte kan bieden, hoe financiering beter kan aansluiten op regionale ontwikkelingen en welke vaardigheden publieke professionals nodig hebben om in een regio te opereren.
De regio’s die de Proeftuinen hebben gevormd zijn Metropoolregio Amsterdam en de regio Eindhoven voor diverse internationale opgaven, Zwolle en Drechtsteden ieder vanuit hun eigen governance-opgave, Noordoost Fryslân die te maken heeft met de gevolgen van bevolkingsdaling en aansluiting zoekt bij andere samenwerkingsverbanden en Zeeland dat de regionale economische structuur en werkgelegenheid wil versterken.
Deze proeftuinperiode startte eind juni 2016 en werd eind maart 2017 afgesloten.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt contact leggen met: