arrow left Terug

Regio Deal


Regio Deal Regio Zwolle

De Regio Deal is op 13 juli 2020 rondgekomen. De Regio Deal Regio Zwolle staat in onderstaand document omschreven:

Videoboodschap leden van de Stuurgroep Regio Zwolle

Om hun trots en vertrouwen op én in de Regio Deal niet onder stoelen en banken te steken, hebben de leden van de Stuurgroep Regio Deal een aansprekende videoboodschap ingesproken. Bert Boerman, René de Heer, Trudy Huisman, Laurens de Lange, Theo Rietkerk, Alwin te Rietstap en Peter Snijders komen kort aan het woord waarin ze de vier actielijnen belichten en hun bericht onderstrepenmet een krachtig ‘Succes!’

Peter Snijders en Bert Boerman vertellen over de Regio Deal

Lobbyregisseur Annet Horstman sprak begin juli - tijdens de ondertekening van de Regio Deal met Peter Snijders en Bert Boerman - over het proces om te komen tot de Regio Deal. ‘Regio Zwolle is met de deal letterlijk in de volgende versnelling gekomen. Verdiend. En we gaan het nu ook waarmaken met effect op onze ondernemers en inwoners. We kijken ernaar uit!’ aldus de beide heren.

Lees hier: Interview Annet Horstman met Peter Snijders en Bert Boerman naar aanleiding ondertekening Regio Deal Regio Zwolle

Tekst: Harmieke Paters
Foto: Frans Paalman

Glossy met projecten Regio Deal

Dutch Circular Polymer Valley


Klik op het logo voor meer informatie

Proces om te komen tot Regio Deal gaat voorspoedig

In februari maakte het kabinet bekend dat het voor de Regio Deal Regio Zwolle een maximale bijdrage van € 22,5 miljoen uit de zogeheten Regio Envelop beschikbaar stelt. Sinds deze toezegging werken Rijk en regiopartners samen voortvarend aan de uitwerking van de Regio Deal in een concreet programma voor de regio, inclusief afspraken over financiering en de wijze van organisatie (governance) .

Op de Regio Zwolle Dag in Steenwijkerland, net voor de coronacrisis, was er een startgesprek over de Regio Deal Regio Zwolle met het Rijk waarin afspraken zijn gemaakt over het proces tot aan ondertekening. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit, maar ondanks alle zorgen over corona, gaat het dealmakingproces (op afstand) door. Naar verwachting vindt  voor de zomer de ondertekening van de Regio Deal plaats. Daarna kunnen in het najaar  de eerste projecten van start.

Voor indieners van projecten en andere belangstellende ambtenaren uit de regio organiseerde het programmateam Regio Deal Regio Zwolle  op dinsdag 21 april een eerste webinar van een reeks van drie om iedereen bij te praten. Ook hier ‘op afstand’ vanwege de coronamaatregelen.

Regio Zwolle gaat de Regio Deal sluiten met het Rijk op het niveau van de actielijnen. We maken met elkaar afspraken over de ambitie, doelen, aanpak op hoofdlijnen en resultaat. Regiovoorzitter Peter Snijders: “Met de investering van het Rijk willen wij het fundament onder onze regio verder versterken. Zo doen we wat kan om onze economie en arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, de weerbaarheid van onze regio te vergroten en investeren we in een verbetering van leefbaarheid, biodiversiteit en waterveiligheid. We doen wat hard nodig is voor een goede toekomst voor de mensen die in Regio Zwolle wonen, werken en ondernemen. Ook wel de brede welvaart genoemd. Hoewel de toezegging van het kabinet om tot een Regio Deal te komen, al voor de coronacrisis was gedaan, is de uitvoering van de Regio Deal nu nog belangrijker gezien de impact van de coronacrisis op iedereen.”

Rijk en regio willen van deze Regio Deal een groot succes maken. De Regio Deal markeert het begin van een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio. Samen bouwt de regio  verder aan een krachtige Regio Zwolle, in het belang van de brede welvaart in de regio én heel Nederland.