arrow left Terug

Regio Deal


Een investeringsprogramma om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken. Dat is de Regio Deal Regio Zwolle. Met de Regio Deal investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen euro in achttien projecten. Hiermee versterken we de regio  als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Zodat we in 2030 de vierde economische topregio van Nederland zijn.

De projecten zijn onderverdeeld in vier actielijnen:
1. Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb.
2. Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt.
3. Evenwichtige groei van stad en platteland.
4. Aan de slag met klimaatoplossingen.

Om de voortgang te monitoren en te evalueren is er een vijfde actielijn toegevoegd: de governance van Regio Zwolle. De investering is voor een periode tot en met 2023.

Brede Welvaart & duurzame ontwikkelingsdoelen als kompas

De projecten uit de Regio Deal dragen bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel SDG’s genaamd (Sustainable Development Goals)  De SDG’s zijn zeventien mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Zo dragen de projecten bij aan bevorderen van een prettige en veilige leefomgeving, een inclusieve arbeidsmarkt, duurzame productie en consumptie, klimaatadaptatie, ontwikkeling en behoud van de biodiversiteit, en kwalitatief en participatief bestuur.

Projecten Regio Deal

Met de Regio Deal Regio Zwolle versterken we de leefbaarheid, de innovatiekracht en het verduurzamen van onze regio. Elk van de achttien projecten onderstreept de unieke economische en maatschappelijke impuls voor Regio Zwolle en daarbuiten. Dat is goed voor onze 780.000 inwoners en duizenden bedrijven. Hieronder een opsomming van de achttien projecten. Lees ook de glossy met uitgebreidere informatie.